„Ilekroć znajduję się na Krakowskim Przedmieściu, a zwłaszcza na wąskiej i spadzistej ulicy Bednarskiej, biegnącej od pomnika Mickiewicza w dół ku Wiśle, tylekroć przychodzi mi na myśl postać człowieka, który tą ulicą chodził „na połów Warszawy", który wędrował nią przez długie lata, szukając światłocieni rodzinnego miasta". Tak zapamiętał Zdzisława Marcinkowskiego Włodzimierz Wnuk, autor artykułu o tym przedwojennym fotografie, a zarazem kronikarzu starej Warszawy, którego osobiście poznał w latach okupacji. 

Dorobek fotograficzny Zdzisława Marcinkowskiego (1881–1945) jest cennym dokumentem minionej już Warszawy. To niewątpliwie nieco subiektywne i bezkrytyczne spojrzenie na miasto jego dzieciństwa i młodości – miasto bez wad, w którym pozostawił swoją duszę. 

Poniżej prezentujemy 13 unikatowych zdjęć z Warszawy u progu niepodległości i pierwszych lat wolności. Fotografie pochodzą z albumu Archiwum Państwowego w Warszawie pt. „Niepodległa Warszawa w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego".