Kampania została zainicjowana w 2007 roku , aby zwrócić uwagę mieszkańców krajów nadbałtyckich na problem zanieczyszczenia naszego wspólnego morza.

Tegoroczna edycja, po raz drugi, przebiega pod hasłem "Bałtyk też może...być czysty, bioróżnorodny, pełen ryb!", a wszystkie realizowane, w jej ramach działania dotyczą problemu zanieczyszczenia i degradacji środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego, utraty bioróżnorodności i przełowienia zasobów ryb.

 

Morze Bałtyckie jest jednym z najmłodszych mórz na świecie
i jednocześnie jednym z najbardziej zanieczyszczonych.

 

Kampanią chcemy przypominać, że wszyscy mamy wpływ na to w jakim stanie jest nasze Morze, a statystyka jest dla nas bezlitosna - aż co drugi mieszkaniec zlewni Bałtyku to Polak!

 

Działania na Wybrzeżu oparte będą o cykl wydarzeń, akcji sprzątania plaż z Barefoot Projekt Czysta Plaża, kampanię informacyjno – edukacyjną oraz plebiscyt na Gminę Przyjazną Bałtykowi.

 

Honorowy patronat nad Kampanią objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Partnerzy Kampanii: Woliński Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Zespół Nadmorskich Parków Krajobrazowych, Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego, Stacja Morska Uniwersytetu Szczecińskiego, Rowerowy Rajda dla Bałtyku, koalicja OCEAN2012

 

Więcej o działaniach Fundacji Nasza Ziemia i Międzynarodowym sprzątaniu Bałtyku na www.naszaziemia.pl i www.facebook.com/naszaziemia .

Wydarzenia:

 

Warszawa:

Oficjalna inauguracja kampanii Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku oraz pierwsza z cyklu akcja sprzątania plaży wspólnie z Barefoot Projekt Czysta Plaża.

Tego dnia chcemy posprzątać brzeg Wisły razem z Barefoot Projekt Czysta Plaża, żeby śmieci „zabrane” przez rzekę, nie trafiły następnie do Bałtyku, gdzie będą stanowić śmiertelne zagrożenie dla morskich organizmów.
Sprzątać będziemy brzeg na odcinku pomiędzy mostami Śląsko-Dąbrowskim i Gdańskim, po stronie praskiej.

 

Przed sprzątaniem odbędzie się pokaz fragment filmu Midway, do którego komentarz zrobi dyrektor warszawskiego ZOO, dr. Andrzej Kruszewicz. Na inauguracji spodziewamy się obecności ambasadorów Fundacji Eweliny Flinty, Grzegorza Kasdepke i Andrzeja Pągowskiego, który odsłoni plakat tegorocznej edycji kampanii. Po sprzątaniu zapraszamy na poczęstunek.

Zbiórka o godz. 11.00 przy klubie La Playa, Wybrzeże Helskie 1/5. Zapewniamy worki, rękawice i koszulki.


Więcej informacji na www.naszaziemia.pl i www.facebook.com/naszaziemia.

 

Hel:

Wydarzenie inaugurujące akcję sprzątania plaż Fundacji Nasza Ziemia, wspólnie z Barefoot Projekt Czysta Plaża na polskim wybrzeżu. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w sprzątaniu plaży oraz do odwiedzenia stoiska Fundacji, na którym będziecie mogli się dowiedzieć więcej o problemach  Bałtyku i sposobach na to, co zrobić, aby nasze Morze było „czyste, bioróżnorodne i pełne ryb”!

 

W programie wydarzenia:

-         akcja sprzątania plaży Fundacji Nasza Ziemia i Barefoot Projekt Czysta Plaża

-         stoisko edukacyjno - informacyjne Fundacji

-         konkurs na rzeźby z piasku „Bałtyk też może...”

 

Na pierwszych 50 wolontariuszy sprzątania czekają koszulki akcji, a na wszystkich konkursy ekologiczne Fundacji Nasza Ziemia.

Cypel na Helu (wyjście 66), sobota, 20 lipca, godzina 11:00 – 14:00.

Więcej informacji na www.naszaziemia.pl i www.facebook.com/naszaziemia

 

Chałupy:

Akcja sprzątania plaży organizowana przez Fundację Nasza Ziemia, wspólnie z Barefoot Projekt Czysta Plaża. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w sprzątaniu plaży oraz do odwiedzenia stoiska Fundacji, na którym będziecie mogli się dowiedzieć więcej o problemach Bałtyku i sposobach na to, co zrobić, aby nasze Morze było „czyste, bioróżnorodne i pełne ryb”!


W programie:

-      akcja sprzątania plaży Fundacji Nasza Ziemia i Barefoot Projekt Czysta Plaża

-         stoisko edukacyjno-informacyjne Fundacji Nasza Ziemia

-         Malowanie płóciennych toreb na zakupy w bałtyckie i wakacyjne motywy

 

Na pierwszych 50 wolontariuszy sprzątania czekają koszulki akcji i konkursy ekologiczne Fundacji Nasza Ziemia.

Chałupy (wyjście na plażę nr 19), niedziela, 21 lipca,  godzina 14:00 – 17:00.

Więcej informacji na www.naszaziemia.pl i www.facebook.com/naszaziemia

 

Krynica Morska:

Akcja sprzątania plaży organizowana przez Fundację Nasza Ziemia wspólnie z Barefoot Beach Rescue Project i Race for the Baltic. Po raz kolejny zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w sprzątaniu plaży oraz do odwiedzenia stoiska Fundacji, a także do przyłączenia się do Rowerowego Rajdu dla Bałtyku!

W Krynicy odbędzie się uroczyste powitanie uczestników  Rajdu , którzy od czerwca jadą wokół Bałtyku i  zbierają  podpisy pod petycją wzywającą do wzmocnienia ochrony Morza Bałtyckiego!

 

W progranie:

-         akcja sprzątania plaży Fundacji Nasza Ziemia i Barefoot Projekt Czysta Plaża

-         stoisko edukacyjno - informacyjne Fundacji Nasza Ziemia

-         Przejazd na rowerach przez miasto i powitanie uczestników Rowerowego Rajdu dla Bałtyku

-         zbieranie podpisów pod petycją Rowerowego Rajdu dla Bałtyku

 

Na pierwszych 50 wolontariuszy sprzątania czekają koszulki akcji, a na wszystkich konkursy ekologiczne Fundacji Nasza Ziemia.

Krynica Morska, główne wyjście na plażę (nr 24), piątek, 2 sierpnia, godzina 11:00 – 14:00

Więcej informacji na www.naszaziemia.pl i www.facebook.com/naszaziemia

 

Gdynia – finał kampanii Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 2013!

Zapraszamy na finał kampanii Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 2013 na plaży miejskiej w Gdyni!
W programie:

-         akcja sprzątania plaży Fundacji Nasza Ziemia i Barefoot Projekt Czysta Plaża

-         stoisko edukacyjno-informacyjne Fundacji, na którym będziecie mogli się dowiedzieć więcej o problemach Bałtykui sposobach na to, co zrobić, aby nasze Morze było „czyste, bioróżnorodne i pełne ryb”!

-         Przejazd z uczestnikami Rowerowego Rajdu dla Bałtyku

-         ogłoszenie wyników w plebiscycie na Gminę Przyjazną Bałtykowi

-         budowa instalacji „recyklingowa ławica ryb” !

 

Na pierwszych, 50 wolontariuszy sprzątania czekają koszulki akcji, a na wszystkich konkursy ekologiczne Fundacji Nasza Ziemia.

Gdynia, plaża miejska, sobota, 3 sierpnia, 14:00 – 17:00

Więcej informacji na www.naszaziemia.pl i www.facebook.com/naszaziemia

 

 

Elementy Kampanii:

 

Bałtyk też może...być czysty” - bo czysty Bałtyk to zdrowe środowisko życia dla organizmów morskich, morze zasobne w ryby, wysokie walory turystyczne nadmorskich regionów

 

 

GMINA PRZYJAZNA BAŁTYKOWI:

Ruszamy z drugą odsłoną plebiscytu na Gminę przyjazną Bałtykowi, czyli znowu sprawdzimy, które, zdaniem mieszkańców i turystów gminy nadmorskie,
z dostępem do morza, dbają o środowisko naturalne, stan wybrzeża oraz Bałtyku.

Zgłoszenia gmin do plebiscytu do 30 czerwca!

Celem programu "Gmina przyjazna Bałtykowi" jest wsparcie gmin nadbałtyckich z dostępem do Morza Bałtyckiego w podejmowaniu działań na rzecz poprawy stanu utrzymania czystości i porządku na terenach plaż miejskich i terenach przyległych oraz w podejmowaniu działań z zakresu edukacji       ekologicznej, których celem jest podnoszenie świadomości mieszkańców i turystów przebywających okresowo nad Bałtykiem na temat wpływu jaki człowiek wywiera i może wywierać na ekosystemy nadmorskie i morskie i potrzeby podejmowania działań zapobiegawczych i ochronnych.

Długofalowym celem programu jest poprawa stanu czystości i porządku plaż oraz wypracowanie modelowych rozwiązań i katalogu dobrych praktyk, które będą mogły posłużyć gminom w przyszłości.


SPRZĄTANIE PLAŻ Z BAREFOOT BEACH RESCUE PROJECT - wydarzenie kulminacyjne Kampanii.5 akcji sprzątania plaż - w Warszawie, Helu, Chałupach, Krynicy Morskiej i Gdyni. Celem projektu Barefoot Beach Rescue jest utrzymanie plaż przyjaznych bosym stopom. Inicjatywa powstała w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych, solidaryzując lokalne społeczności wokół przywracania naturalnej równowagi wybrzeżom. Do tej pory tysiące wolontariuszy włączyło się w
oczyszczanie europejskich plaż ze śmieci. www.naszaziemia.pl/barefootbeachrescue

Bałtyk też może...być bioróżnorodny” - bo Bałtyk różnorodny biologicznie to bogactwo i różnorodność gatunkowa organizmów morskich, stabilny ekosystem Morza Bałtyckiego (z zachowaną odpowiednią liczebnością populacji gatunków morskich), zachowanie „skarbów Bałtyku” dla przyszłych pokoleń

Bałtyk też może...być pełen ryb”- bo Bałtyk pełen ryb to zapewnienie dostępu do populacji ryb jako źródła pożywienia dla nas i dla przyszłych pokoleń, stabilny ekosystem morski z zachowanymi wszystkimi ogniwami łańcucha pokarmowego, rozwój rybołówstwa i dobrobyt rybaków

- ROWEROWY RAJD DLA BAŁTYKU - międzynarodowa inicjatywa organizacji pozarządowych    działających na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego. Grupa wolontariuszy na rowerach przemierzy trasę wybrzeża Bałtyku przy okazji informując o problemach morza i zbierając podpisy pod petycją o    poparcie przez Ministrów Środowiska Bałtyckiego Planu Działania HELCOM (Komisja Helsińska). Www.raceforthebaltic.com

- PRZYJACIELE BAŁTYKU - Uruchomienie działań w placówkach oświatowych na terenie      całego kraju, poprzez powołanie do życia projektu „Przyjaciele Bałtyku”. Celem projektu           jest stworzenie i animowanie działań sieci klas - liderów i animatorów działań edukacyjnych     na terenie szkoły, przedszkola, gminy, dotyczących poszanowania zasobów wody i ochrony        Bałtyku. Poprzez aktywizację środowisk szkolnych wokół tematu Morza Bałtyckiego i jego     zagrożeń, pragniemy wyzwolić w młodych ludziach wewnętrzną motywację do ochrony    Bałtyku w przyszłości.