European Rover Challenge nie jest nową imprezą, a raczej adaptacją na europejski grunt amerykańskiego cyklu University Rover Challenge. Skierowany jest do studentów uczelni technicznych zainteresowanych technologiami kosmicznymi. Budują oni roboty, które w przyszłości mogłyby posłużyć misjom kosmicznym do eksploracji Marsa. Mistrzostwa trafiły do Polski, bo nasi zawodnicy doskonale radzili sobie w poprzednich edycjach zawodów. Do Podzamcza zjechały zespoły z całego świata, m.in. Kolumbii, Indii, Egiptu. Rywalizacja odbywała się na polu imitującym powierzchnię Marsa. Co ważne, sterujący nie widzieli swoich pojazdów – kontrolowali je zdalnie, a ich oczami były kamery, w które wyposażono łaziki. Miało to odzwierciedlać okoliczności, jakie będą panować w czasie przyszłych misji marsjańskich. Najlepszy okazał się zespół Politechniki Wrocławskiej z łazikiem Scorpio, który zdobył łącznie 362 punkty. Drugie miejsce zajął Impuls z Politechniki Kieleckiej (178 punktów). Pełne wyniki na stronie organizatora: www.erc.roverchallenge.eu Kolejna edycja zawodów – ponownie organizowana przez Mars Society Polska – odbędzie się w 2015 roku tym samym miejscu. W tym roku imprezie towarzyszyła konferencja naukowa o tematyce marsjańskiej oraz piknik naukowo-technologiczny. Równolegle z rozpoczęciem imprezy otwarto też uroczyście Centrum Naukowe Leonardo da Vinci.