Położony na Oceanie Indyjskim Madagaskar znają chyba wszyscy. Wyspa nie jest jednak popularnym kierunkiem turystycznym. Prawdopodobnie z powodu cen i odległości. Przed pandemią roczna liczba turystów odwiedzających Madagaskar nie przekraczała 360 tysięcy.

Co sprowadza podróżników? Przede wszystkim biologiczna różnorodność wyspy. Prawie wszystkie gatunki gadów i płazów na Madagaskarze, połowa ptaków i wszystkie lemury to gatunki endemiczne dla wyspy. To oznacza, że ​​na wolności nie występują nigdzie indziej na Ziemi.

Niezwykła gama roślin i zwierząt to efekt odizolowanego położenia. Pierwsi ludzie na Madagaskarze pojawili się „dopiero” około 2500 lat temu. Od tego czasu wyginęło około 30 gatunków ssaków.

W ostatnich latach problem jest jeszcze bardziej aktualny. Naukowcy alarmują, że ryzyko wyginięcia unikalnych gatunków zwierząt na Madagaskarze grozi kryzysem różnorodności biologicznej. Wyjście z niego może potrwać miliony lat.

Madagaskar traci gatunki zwierząt

W badaniu opublikowanym na łamach czasopisma naukowego „Nature Communications” paleontolodzy z Europy, Madagaskaru i Stanów Zjednoczonych przeanalizowali, ile czasu zajęłoby przywrócenie różnorodności ssaków do poziomu sprzed pojawienia się ludzi na wyspie. Gdyby kryzys udało się zatrzymać natychmiast, odbudowa przyrody zajęłaby 3 miliony lat. Jeśli wyginie kolejnych 128 gatunków ssaków obecnie wymienionych jako zagrożone, czas regeneracji wydłuży się do 23 milionów lat.

– Jeśli endemiczna fauna i flora Madagaskaru wyginie, nastąpi upadek ekosystemów na wyspie. Będzie to miało dramatyczne konsekwencje dla źródeł utrzymania ludzi w regionie, prowadząc do głodu i masowej emigracji – powiedział współautor badania Luis Lima Valente, starszy badacz w Naturalis Biodiversity Centre w Holandii. Na Madagaskarze żyje obecnie ponad 29 milionów ludzi.

Na ratunek Madagaskarowi

Z podsumowania naukowców wynika, że głównymi czynnikami powodującymi utratę różnorodności biologicznej na Madagaskarze są:

  • zmiana użytkowania gruntów pod rolnictwo,
  • degradacja siedlisk,
  • gatunki inwazyjne,
  • zmiana klimatu,
  • łowiectwo.

Około 40 procent pierwotnej lesistości wyspy zostało utracone w latach 50. XX wieku i 2000 r. Według oceny Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) w 2020 r. zagrożonych jest ponad 100 gatunków lemurów żyjących na Madagaskarze.

– Jednocześnie pokazuje to, że jeśli podejmiemy działania w celu ochrony gatunków, mamy szansę na uratowanie milionów lat ewolucji. To ważna wiadomość do przekazania – apelował Valente.