Wiosenne przeloty to nie lada gratka dla miłośników przyrody. Ptaki, które odpoczywają nad Biebrzą podczas wędrówki na północ Europy, można wówczas obserwować czy fotografować. Biebrza to dla nich doskonałe miejsce na pożywienie i odpoczynek w tej wędrówce.
 

"Aktualnie rozpoczyna się największy przelot gęsi" - informuje Biebrzański PN. Kilka dni temu na rozlewiskach Biebrzy policzono, że stado gęsi(głównie białoczelnej i zbożowej) liczyło około pięciu tysięcy sztuk, natomiast kaczek (przede wszystkim świstunów i krzyżówek) było około czterech tysięcy. "Maksymalne liczebności gęsi i kaczek (świstunów i rożeńców) powinny pojawić się w trzeciej dekadzie marca" - podaje BPN. Sporo jest też obecnie łabędzi krzykliwych i czarnodziobych.
 

Czajki i żurawie już się zameldowały
 

Park podkreśla, że zimowa pogoda w północnej części województwa podlaskiego zakończyła się w tym roku wyjątkowo wcześnie, bo na przełomie stycznia i lutego. Spowodowało to, że niektóre gatunki ptaków pojawiły się nad Biebrzą znacznie wcześniej niż zwykle. Czajkę widziano już pod koniec stycznia, pierwszego żurawia na początku lutego, skowronki widziano w połowie lutego, bataliona - symbol Biebrzańskiego Parku Narodowego - w pierwszych dniach marca. Na razie batalionów nad Biebrzą jest kilkadziesiąt. Park informuje, by podglądać te ptaki, których gody są wyjątkowe - najlepiej zaplanować sobie czas w kwietniu.
 

Bagna Biebrzańskie są największym obszarem bagienno-torfowiskowym w Polsce. Biebrzański Park Narodowy, który chroni te mokradła, jest największym polskim parkiem narodowym. Ma powierzchnię ponad 59 tys. hektarów. Bagna Biebrzańskie są ostoją dla wielu rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych. To doskonałe miejsce na odpoczynek w czasie wiosennych długich ptasich wędrówek.  
 

Źródło: PAP