Warmia i Mazury – bo o nich mowa – to region doskonale znany każdemu Polakowi. Kojarzone z turystyką i wypoczynkiem w ostatnich latach prężnie rozwinęły się i oprócz rekreacji oferują znacznie więcej mieszkańcom i rzeszom odwiedzających.

Rewolucji uległa infrastruktura transportowa w regionie. Jeszcze kilkanaście lat temu warmińsko-mazurskie kojarzone było z siecią wąskich, poniemieckich dróg, które niewątpliwie malownicze i urokliwe, nie pozwalały na sprawne przemieszczanie się. Jednak konsekwentnie rozwijana lub modernizowana sieć dróg i transportu kolejowego, a także funkcjonujące od niedawna lotnisko międzynarodowe wyraźnie usprawniły transport w regionie. Między innymi dzięki temu, Warmia  i Mazury dynamicznie rozwijają się gospodarczo, tworząc coraz lepsze warunki nie tylko dla turystów, ale również przedsiębiorców. Ułatwienia komunikacyjne, które z każdym rokiem przybliżają tę krainę mieszkańcom innych województw, czy specjalne strefy ekonomiczne zapewniają dogodne warunki do prowadzenia biznesu. Region sprzyja rozwojowi w sektorach: spożywczym, meblarskim, produkcji jachtów, budowlanym i innych. Ponieważ większość lokalnej społeczności stanowią wykształceni młodzi ludzie, nie dziwi rozwój w obszarach takich, jak hightech (startupy) czy energia odnawialna. Warmia i Mazury przechodzą metamorfozę z korzyścią dla regionu i całego kraju – stają się miejscem, gdzie warto żyć, pracować i inwestować.

Dowiedz się więcej: http://invest.warmia.mazury.pl fb/warmia