Międzynarodowa Unia Astronomiczna zrzeszająca astronomów z całego świata jest jedynym podmiotem uprawnionym do nadawania obiektom w kosmosie oficjalnie obowiązujących nazw. W przypadku pozasłonecznych układów planetarnych postanowiła jednak odwołać się do woli ludzi z całego świata, którzy mogli wziąć udział w głosowaniu na nazwy dla 19 takich systemów (14 gwiazd i 31 planet). Gwiazd do nazwania było mniej niż układów planetarnych, bowiem niektóre jaśniejsze miały już nazwy słowne wywodzące się ze starożytności.
 

W pierwszym etapie organizacje i kluby astronomiczne, a także planetaria ze wszystkich krajów mogły zgłaszać propozycje nazw wraz z uzasadnieniami. Zgłoszenia napłynęły z 45 krajów. Propozycje te musiały spełniać ogólne kryteria stosowane do nadawania nazw obiektów w kosmosie. Następnie zebrane w ten sposób propozycje poddano głosowaniu wśród internautów.
 

Uzyskano 573242 głosów oddanych na 274 proponowane nazwy. Grupa Robocza ds. Nazw Planet i Księżyców przeanalizowała wszystkie nazwy, które wygrały w plebiscycie i z jednym wyjątkiem je zaakceptowała. Tym wyjątkiem jest nazwa dla tau Boötis, która okazała się nie spełniać kryteriów. W związku z tym zostanie zorganizowane ponowne głosowanie na nazwę tego układu planetarnego. W pozostałych przypadkach nazwy zostały przyjęte, czasem z ewentualnymi małymi modyfikacjami dostosowującymi je do stosowanych reguł.
 

Polaków mogą szczególnie zaciekawić nazwy dla planet odkrytych przez prof. Aleksandra Wolszczana wokół pulsara PSR 1257+12, które były pierwszymi w historii odkrytymi planetami pozasłonecznymi. Od tej pory sam pulsar dostał alternatywną nazwę Lich, a jego planety: Draugr, Poltergeist, Phobetor.
 

Z kolei gwiazda 51 Pegasi, czyli pierwsza „normalna” gwiazda z planetami pozasłonecznymi, otrzymała nazwę związaną z naszym krajem – Copernicus (od Mikołaja Kopernika, najsłynniejszego polskiego astronoma), a jej planety będą nosić imiona innych wielkich naukowców, m.in. Galileusza.
 

Oto spis nowych nazw dla pozasłonecznych układów planetarnych, po lewej oznaczenia oficjalne, a po prawej przyjęte oficjalnie nazwy słowne. Na pierwszej pozycji wymieniona jest nazwa danej gwiazdy, a na kolejnych nazwy planet ją okrążających.


14 Andromedae - Veritate
14 Andromedae b - Spe
18 Delphini - Musica
18 Delphini b - Arion
42 Draconis - Fafnir
42 Draconis b - Orbitar
47 Ursae Majoris - Chalawan
47 Ursae Majoris b - Taphao Thong
47 Ursae Majoris c - Taphao Kaew
51 Pegasi - Helvetios
51 Pegasi b - Dimidium
55 Cancri - Copernicus
55 Cancri b - Galileo
55 Cancri c - Brahe
55 Cancri d - Lippershey
55 Cancri e - Janssen
55 Cancri f - Harriot
Ain (epsilon Tauri) - pozostaje nazwa Ain
Ain b (epsilon Tauri b) - Amateru
Edasich (iota Draconis) - pozostaje nazwa Edasich
Edasich b (iota Draconis b) - Hypatia
HD 104985 - Tonatiuh
HD 104985 b - Meztli
HD 149026 - Ogma
HD 149026 b - Smertrios
HD 81688 - Intercrus
HD 81688 b - Arkas
mu Arae - Cervantes
mu Arae b - Quijote
mu Arae c - Dulcinea
mu Arae d - Rocinante
mu Arae e - Sancho
Pollux (beta Geminorum) - pozostaje nazwa Pollux
Pollux b (beta Geminorum b) - Thestias
PSR 1257+12 - Lich
PSR 1257+12 b - Draugr
PSR 1257+12 c - Poltergeist
PSR 1257+12 d - Phobetor
upsilon Andromedae - Titawin
upsilon Andromedae b - Saffar
upsilon Andromedae c - Samh
upsilon Andromedae d - Majriti
xi Aquilae - Libertas
xi Aquilae b - Fortitudo
 

Kompletna lista wyników plebiscytu została ogłoszona tutaj
 

Źródło: PAP
 

Trwa wyprawa Traveler Adventure Team w Austrii! Mamy dla Was rady jak spakować się przed wyjściem w góry!