W tym roku krakowskie uczelnie oraz instytucje: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy po raz kolejny razem organizują obchody tego święta użytkowników GIS.

W programie, oprócz tradycyjnych już prezentacji firm z branży geoinformatycznej oraz warsztatów skierowanych do studentów, główny organizator imprezy - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ planuje także cykl wykładów popularnonaukowych. Poruszana tematyka dotyczyć będzie szeroko rozumianej przestrzeni w różnych dziedzinach - od architektury po gry komputerowe.

Jednocześnie w budynku IGiGP UJ zobaczyć będzie można jednodniową wystawę pt. "Mapy wczoraj, dziś i JUTRO", która stanowić będzie swego rodzaju podróż przez historię kartografii i wizualizacji po współczesne techniki pozyskiwania i analizy danych przestrzennych.

Ważną częścią obchodów jest także konkurs pt. „Zmieniający się świat”, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. Polega on na przedstawieniu zmian w krajobrazie poprzez zestawienie starszego zdjęcia z nowym, wykonanym w tym samym miejscu przez uczestnika konkursu. Dodatkowo zmianę przedstawić można także wykorzystując, oprócz fotografii naziemnych także inne źródła danych (jak np. mapy, zdjęcia lotnicze i satelitarne).

Celem konkursu jest promocja wiedzy geograficznej, jak i zachęta do twórczej pracy z nowoczesnymi technologiami. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane 20 listopada, podczas obchodów Krakowskiego Dnia GIS. Patronat honorowy nad konkursem objął Dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Marek Drewnik.