Harold Kroto urodził się 7 października 1939 w Wisbech w hrabstwie Cambridgeshire, jego rodzice pochodzili z Berlina (skąd wyemigrowali w 1937). Ojciec Harolda miał polsko-żydowskie korzenie , a jego rodzina pochodziła z Bojanowa w Wielkopolsce. Do roku 1955 Harold nosił nazwisko Krotoschiner, które w 1955 roku ojciec skrócił do Kroto.
 

Największym odkryciem Kroto okazały się maleńkie kulki zbudowane z atomów węgla i przypominające klasyczną, składającą się z sześciokątnych kawałków skóry piłkę futbolową. Ponieważ podobną budowę miały także sławne kopuły konstruowane przez amerykańskiego architekta Richarda Buckminstera Fullera, Kroto nazwał je fulerenami. Późniejsze lata przyniosły odkrycie węglowych nanorurek oraz „płaskiego węgla” – grafenu.
 

W roku 1996 Robert Curl Jr., Harold Kroto i Richard Smalley otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie fulerenów.
 

Dało ono początek wielu nowym obszarom badań – od lepszych paliw rakietowych po nowe leki na AIDS. W roku 2010 fulereny zostały wykryte w przestrzeni kosmicznej – w obłoku kosmicznego pyłu otaczającego odległą gwiazdę.
 

Oprócz Nagrody Nobla Harold Kroto otrzymał w roku 2001 Nagrodę Faradaya, a w 2004 - Medal Copleya. Przez pewien czas był przewodniczącym Royal Society of Chemistry.
 

Kroto powiedział kiedyś, że jego trzema religiami są Amnesty International, ateizm i humor. "Był naukowym wizjonerem. Wspaniale mówił o nauce. Był po prostu dobrą osobą”. – wspomina wypowiadający się dla BBC prof. Don Huffman z Arizona University.
 

Źródło: PAP