Leków wszak nie znano, a problemy zdrowotne nasi dziadowie mieli podobne jak my dziś. Warzywa w postaci suszonek i kiszonek pomagały im przetrwać zimę. Dowodem na to niech będą wyimki z poradnika z 1769 r. przedstawiające warzyw mocy skutki (pisownia oryginalna). 

CZOSNEK: Wiatry w ciele rozpędza, y niedopuszcza się im mnożyć. Bolenie Zębow uśmierza, Parchy y wrzody, ciekące goi z Głowy. Głos krzykliwy y gładki czyni. W kaszlu bywa lekarstwem. Czosnek żeby z gębynie cuchnął, Bob po niem ieść świeży, albo Cwikłę w popiele pieczoną.

JĘCZMIEŃ: Paznokcie parszywe spędza, y chędogie czyni narosłę; mąka Jęczmienna w smole warzona, y przykładana. Kości z ciała opadłe okrywa, y ciałem porosłe czyni, popiołem ie z Jęczmienia upalonego zasypując. Limonie, Cytryny, Pomarańcze w całey świeżości zachowa, kto ie w Jęczmień iedna od drugiey osobno zachowa.

MARCHEW: Mocz pędzi, żywot odmiękcza, y odwilża. Wrzody zaplugawione, nać iey utarta goi, y wychędaża przykładaiąc, zaziębłe członki taż nać warzona, iak nayciepley ie w niey kąpiąc grzeie.

RZODKIEW: Nieczystości z żołądka na doł pędzi, zmysły ostrzy. Puchlinę z ciała wywodzi utłukszy ią, na żywot plastrowac. Pięgi z twarzy spędza z mąką Kąkolową zmieszana. Czyszczenie Paniom zbudza, z miodem używana. Stare kaszle leczy, także y naśienie iey przyprażone z miodem, y lizance.

PIETRUSZKA: Paniom niepłodnym służy. Opuchłym chleb z Pietruszczanym nasieniem piec, y używać go. Zimnicę codzienną odpędza sok świeżey Pietruszki, daiąc go 6. łyżek pić, przed przyiściem zimnice, razy trzy lub więcey to powtarzając.

POR: We dwoch albo trzech wodach warzony, pozbywa swey iadowitości, a takiey skrytey mocy nabywa, iż ciału żywność y pokarm niemal tak wielki daie, iako ktorey przed warzeniem nie miał. Suchotnym, ktorzy ropą pluią, sok ten z rzadkiemi krupami Jęczmiennemi używany, bywa wielkim ratunkiem.

Więcej o zdrowym odżywianiu w wydaniu specjalnym "National Geographic: Jedz z głową".