Polska zaproponowała Komisji Europejskiej 142 obszary ważne dla ochrony ptaków i 817 obszarów siedliskowych.  W ten sposób rozszerzyła o 453 nowe obszary poprzednią listę, która została przez Komisję Europejską zakwestionowana ze względu na skromny wymiar. Jeśli obecna lista zostanie zaakceptowana prze Unię, to będzie to dobry sygnał dla przedsiębiorców, gdyż pozwoli określić, jakie są reguły inwestowania na danym terenie. Spowoduje też odblokowanie wielu ważnych inwestycji m.in. autostrad i dróg, które będą mogły być sfinansowane ze środków unijnych. W ocenie rządu status obszaru Natura 2000 dla danego terenu będzie też szansą na jego rozwój – promocję regionalnych produktów i usług, rozwój turystyki i sprzyjających środowisku działań gospodarczych. Przed wyznaczeniem obszarów chronionych w Polsce przeprowadzono w całym kraju „inwentaryzację przyrodniczą”, jej wyniki weryfikowano z Instytutem Ochrony Przyrody w Krakowie, a plany terenów powstawały we współpracy z samorządami.

Tekst: Małgorzata Sienkiewicz