Maraton odbędzie się 1 listopada. Dzięki hojności naszych sponsorów – PLL LOT i PGNiG – ekipa wylatuje do Nowego Jorku 29 października. Powrót przewidziany jest na 6 listopada.
Dzięki rozwijającemu się teamowi biegowemu (chętni wciąż zgłaszają się do jego szeregów) możemy poprzez sportową rywalizację pomagać najbardziej potrzebującym. Mamy nadzieję, że każdy następny „wybiegany” sukces teamu, będzie przybliżał nas do kolejnej finansowej pomocy osobom objętym przez nas opieką. Już teraz jeden z naszych sponsorów – firma Netia S.A. – przekaże kwotę 5 tys. złotych na przygotowywaną dla podopiecznego fundacji, Tomka Grylaka, protezę. Lot na maraton do Nowego Jorku jest kolejnym wyzwaniem i odsłoną projektów integracyjnych osób niepełnosprawnych i w pełni zdrowych, realizowanych przez fundację.
Fundacja Jaśka Meli „Poza Horyzonty” jest młodą organizacją, która mimo zaledwie 9 miesięcy działalności, dała się poznać jako prężnie działająca fundacja. Od momentu powstania staramy się wielopłaszczyznowo pomagać osobom po wypadkach, które czekają na protezy oraz potrzebują opieki psychologicznej i prawniczej. Całościową opieką wraz z ufundowaniem protezy
udało nam się objąć 8-letniego chłopca, Witka. Pozostałe osoby zostały przez nas wsparte na jednej z wymienionych płaszczyzn. Do zadań fundacji należą także działania integrujące osoby niepełnosprawne ze zdrowymi, czego najlepszym przykładem była sierpniowa wyprawa siedmiu osób na Elbrus (5642 m n.p.m.), zakończona pełnym sukcesem.