23 grudnia w Japonii obchodzone są urodziny cesarza Akihito.  W tym dniu wielu Japończyków, ale nie tylko Japończyków idzie do Pałacu Cesarskiego złożyć cesarzowi życzenia. Oczywiście, osobista rozmowa jest niemożliwa. 
 

Można uczestniczyć w audiencji - tego dnia cesarz trzykrotnie wychodzi do ludzi, wygłasza też krótkie przemówienie. Tłum ludzi niesie małe flagi Japonii, które rozdawane są przy wejściu na tereny Pałacu.
 

Po południu przed budynkiem administracji pałacowej wyłożona jest księga z życzeniami urodzinowymi. Każdy, po dłuższym lub krótszym oczekiwaniu w kolejce może się do tej księgi wpisać. Księga złożona jest z pojedynczych kartek. Wpisuje się imię, nazwisko oraz prefekturę. Cudzoziemcy wpisują kraj zamieszkania. 
W tym dniu muzea i ogrody otaczające pałac cesarski są zamknięte. Jedyna możliwość ich odwiedzenia to wzięcie udziału w uroczystościach urodzinowych - audiencji i wpisaniu się do księgi życzeń.
 

Tekst i zdjęcia: Wojciech Tomanik