Drapieżna ryba kostnoszkieletowa Saurichthys żyła w okresie triasu 252-201 mln lat temu. Jej skamieniałość odnaleziono na południu Szwajcarii. Naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu w trakcie prześwietlania skamieniałości odkryli, że w jej wnętrzu znajdują się ślady ostatniego posiłku spożytego przez drapieżnika przed śmiercią.

 

Nadtrawione i niestrawione resztki pożywienia uległy fosylizacji razem z drapieżnikiem. Dzięki nim można było lepiej poznać anatomię przewodu pokarmowego ryby. Zawartość jelit ułożona jest w taki sposób, że odzwierciedla ich kształt. Gdyby nie resztki pokarmu, przewodu pokarmowego nie dałoby się zaobserwować, ponieważ uległby rozkładowi, zanim proces skamienienia zachowałby jego kształt.
 

Dla paleontologów jest to nie lada gratka, ponieważ pozwala na poznanie anatomii układu pokarmowego kręgowca sprzed setek mln lat.
 

Zdaniem naukowców można dostrzec zaskakujące podobieństwa w kształcie przewodu pokarmowego Saurichthys oraz dzisiejszych rekinów i płaszczek. Dotyczy to szczególnie spiralnej budowy zastawki żołądka. Jej struktura wskazuje na to, że drapieżnik pędził aktywny tryb życia, wymagający dużych porcji energii.
 

Wyniki badań ogłoszono na łamach pisma „Scientific Reports”.
 

Źródło: PAP