W programie:
- pokazy Słońca w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Opolskiego (Dom Studenta "Niechcic" p. 12., ul. Katowicka 87 b)
- otwarcie obserwatorium Solaris (Galeria Soralis Center, Plac Kopernika)
- prezentacja programu naukowego Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Opolskiego i Solaris Center (sala 249 Instytutu Fizyki UO, ul. Oleska 48)
- wykład inauguracyjny pt. "Pogoda kosmiczna - wyrzuty materii ze Słońa"; wygłosi go dr Grzegorz Michałek z Obserwatorium Astronomicznego UJ
- zwiedzanie bserwatorium Astronomicznego UO

www.fizyka.uni.opole.pl