Posiadły niezwykłą umiejętność poruszania się po mieście, zwinnie przemieszczając się między budynkami i omijając wiele miejskich przeszkód. David Williams wraz z kolegami z Uniwersytetu Harvarda zbadał podniebne manewry tego gatunku by dowiedzieć się, jak udaje im się unikać kolizji.

 

Podczas badań Williams pozwolił najpierw dzikim gołębiom przelatywać przez pusty korytarz. Następnie, postawił w korytarzu pionowe słupy w różnych odstępach i nagrywał zmieniony tor lotu ptaków.
 

Spodziewał się, że za każdym razem będą wykonywać ten sam manewr, by uniknąć zderzenia. Ptaki jednak wykorzystywały dwa różne ruchy, które badacze nazwali „pauzą”, kiedy skrzydła zatrzymywały się na samym szczycie ruchu skrzydłami, i „składaniem”, gdy ptak odchyla skrzydła do tyłu.
 

Pauzowanie okazało się lepszym rozwiązaniem do utrzymania wysokości, natomiast składanie było skuteczniejsze tam, gdzie ptak musiał przecisnąć się przez wąskie szczeliny i zachować stabilność w przypadku zderzenia. 

 

Gołębie zwalniają przed wąskimi szczelinami, co, zdaniem badaczy sugeruje, że to właśnie w tej chwili „ostrożności lub wahania“ zastanawiają się, którą technikę lotu zastosować w danym przypadku.

 


Lindsay N. Smith