Z szeregu równoległych planów można już zbudować trójwymiarowe modele obiektów, znajdujących się w ziemi i zinterpretować  je. We Fromborku urządzenie przeszukiwało półhektarowy teren w kanonii św. Stanisława w pobliżu katedry. Celem badań , prowadzonych przez pracownika PAN-Instytutu Geografii  i  Przestrzennego Zagospodarowania w Toruniu, dr Piotra Lamparskiego, było odnalezienie tzw. pavimentum, czyli  podestu badawczego skonstruowanego i używanego do obserwowania nieba przez samego Mikołaja Kopernika. Miejsce poszukiwań zostało wyznaczone przez historyka i znawcę wybitnego astronoma, Jerzego Sikorskiego, który stwierdził, że jest ono właśnie tym, gdzie mieszkał i pracował Kopernik, natomiast informacje o jego badaniach prowadzonych z ganku wieży są absurdalne, gdyż nie było tam miejsca na ustawienie instrumentów. Tekst: Agnieszka Budo