Według Biblii Arka Przymierza to ozdobna skrzynia, w której Izraelici przechowywali kamienne tablice z Dekalogiem. W Starym Testamencie czytamy, że Mojżesz miał je otrzymać Boga na Górze Synaj. Symbolizowała obecność Jahwe, a być może tron Boży. Według tradycji żydowskiej oprócz przykazań wewnątrz Arki miały znajdować się również: laska Aarona oraz dzban z manną.

Co się stało z Arką Przymierza?

Arka Przymierza miała 140 cm długości na 80 cm szerokości i 80 cm wysokości. Wykonano ją z akacjowego drewna i obito złotą blachą. Wszystko, co wiemy o zaginionej relikwii, pochodzi z Księgi Powtórzonego Prawa i Księgi Wyjścia. Według hebrajskiej wersji Biblii, do momentu wybudowania Pierwszej Świątyni Salomona Arka miała być przewożona na specjalnym wozie z zasłonami w trakcie kampanii wojskowych Izraelitów. Żydzi wierzyli bowiem, że ktokolwiek posiada Arkę, ten jest niezwyciężony.

Po zdobyciu Jerozolimy przez króla Dawida Arka została sprowadzona z pustyni i przechowywana przez kolejne lata w mieście. Miała być trzymana w różnych świątyniach. W 586 r. p.n.e. armia Babilonu, którą dowodził król Nabuchodonozor II, podbiła Palestynę. Podczas najazdu zburzono Pierwszą Świątynie, a Arka Przymierza zaginęła. Legendy mówią, że obrońcy miasta mogli ją gdzieś ukryli. Najpewniej jednak została wykradziona lub zniszczona przez najeźdźców.

Jedna z legend głosi, że Arka pojawi się znowu, gdy na Ziemi objawi się prawdziwy Mesjasz.

Chrześcijańska i żydowska relikwia poszukiwana jest już od tysięcy lat, ale jak dotąd nikomu nie udało się jej odnaleźć. Kilkukrotnie archeolodzy natrafiali na ślady, które mogłyby wskazywać na ostateczne miejsce, w którym znajduje się ten mistyczna skrzynia. Temat przebił się również do popkultury, czego przykładem jest choćby popularny film „Poszukiwacze Zaginionej Arki" z 1981 r. W hicie Stevena Spielberga Indiana Jones wyrusza do Egiptu, aby odnaleźć Arkę Przymierza, zanim dokonają tego naziści. 

Gdzie jest Arka Przymierza? Oto miasta, w których znajdowały się poszlaki prowadzące do Arki. 

Chartres (Francja)

Na średniowiecznej katedrze w Chartres pojawia się płaskorzeźba z łacińskim napisem „Tu przechowywana jest Arka”. Czy to tylko religijna metafora? A może skarb udało się odnaleźć templariuszom, blisko związanym z tym kościołem? We Francji jest jeszcze kilka innych miejsc typowanych na miejsce przechowywania Arki – zwłaszcza w niepokornej, heretyckiej Langwedocji.

Rzym (Włochy)

Na Łuku Tytusa widać płaskorzeźbę z Rzymianami wynoszącymi ze Świątyni Jerozolimskiej wielką żydowską menorę i tajemniczą sporą skrzynię. Czyżby Arka trafiła do Rzymu, a wieki później została stamtąd zrabowana przez barbarzyńców? A może została w Wiecznym Mieście i jest pieczołowicie przechowywana przez papiestwo w Watykanie?

Jerozolima (Izrael)

To tutaj w sanktuarium na Wzgórzu Świątynnym pierwotnie przechowywana była skrzynia z tablicami otrzymanymi przez Mojżesza. Tutaj także ślad po niej zaginął. Szukali jej w średniowieczu templariusze, a w XIX stuleciu wiktoriańscy awanturnicy. Są pogłoski, że obecnie prace poszukiwawcze prowadzą izraelscy archeolodzy, jednak robią to w tajemnicy, bo nad wzgórzem góruje dziś meczet zwany Kopułą na Skale.

Tanis (Egipt)

Filmowy Indiana Jones odnalazł Arkę w egipskim mieście Tanis, gdzie szukali jej hitlerowcy, by wykorzystać moc relikwii jako superbroń. To jednak tylko fikcja, aczkolwiek Arka faktycznie ma związki z Egiptem. To stamtąd wywiódł Izraelitów Mojżesz. W grobowcu Tutanchamona znaleziono zaś skrzynię z drążkami, tzw. relikwiarz Anubisa, z wyglądu przypominającą Arkę. Śladów relikwii szukano też na egipskiej wyspie Elefantynie, którą zamieszkiwali w starożytności Izraelici.

Aksum (Etiopia)

Według wielowiekowej legendy z Jerozolimy miał wykraść Arkę syn króla Salomona i królowej Saby, imieniem Menelik. Zabrał relikwię ze sobą, do Etiopii. Mieszkańcy tego kraju wierzą, że przechowywana jest w Kościele Matki Bożej z Syjonu w Aksum. Ponoć podczas wojny włosko-abisyńskiej biblijny skarb usiłowały wytropić wojska Benito Mussoliniego, ale został w porę ukryty.

Lalibela (Etiopia)

Innym miejscem w Etiopii łączonym z Arką są wydrążone w skale kościoły średniowiecznego etiopskiego cesarza Lalibeli (XII–XIII wiek). Marzył on o własnej niezdobytej Jerozolimie. Niektórzy pasjonaci twierdzą, że niezwykłe skalne świątynie pomogli mu zbudować... templariusze, poszukiwacze Arki.

Harare (Zimbabwe)

Historyk Tudor Parfitt ogłosił, że znalazł resztki Arki w muzeum w stolicy Zimbabwe. Jak tam trafiła? Z miejscowym ludem Lemba, uważającym się za jedno z Zaginionych Plemion Izraela. Notabene budowle Wielkiego Zimbabwe (na zdjęciu) przez lata brano za zaginione kopalnie króla Salomona. Sęk w tym, że przedmiot znaleziony przez brytyjskiego badacza był raczej rytualnym bębnem niż skrzynią z dziesięcioma przykazaniami.