Większość Europejczyków wciąż nie jest pewna, pod jaki numer zadzwonić w razie nagłego wypadku za granicą. Według badania Eurobarometru przeprowadzonego pod koniec stycznia 2014 r. 49 proc. Europejczyków nie wie, że można skorzystać z numeru „112”, aby skontaktować się ze służbami ratunkowymi. Pomimo wieloletnich wysiłków nieznajomość tego numeru utrzymuje się na poziomie około 50 proc., w tym również w przypadku osób podróżujących regularnie.
Obywatele najbardziej zagrożeni pochodzą z Grecji (10 proc.) i Wielkiej Brytanii (18 proc.). Najbardziej świadomi istnienia tego numeru są Luksemburczycy (80 proc.), Rumuni (71 proc.), Polacy i Bułgarzy (70 proc.).
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes skierowała w tym tygodniu do wszystkich krajowych rządów  wezwanie do poprawy w ramach krajowych systemów 112 funkcji lokalizacji rozmówcy oraz dostępu osób niepełnosprawnych oraz do przeprowadzania kampanii reklamowych skierowanych do podróżnych.
Neelie Kroes powiedziała: „Jestem zaniepokojona faktem, że obywatele nie wiedzą o tak ważnej i podstawowej usłudze oraz że rządy krajowe nie robią więcej, aby ich o niej poinformować. UE uruchomiła tę usługę, a teraz inni muszą również wypełnić swoje obowiązki”.
 
Znajomość numeru „112” a częstotliwość podróży
Kilka razy w miesiącu     61 proc.
Raz w miesiącu     51 proc.
Kilka razy w roku     50 proc.
Raz na rok     46 proc.
Raz w ciągu ostatnich 2 lat     41 proc.
Raz w ciągu ostatnich 3–5 lat     39 proc.
Rzadziej     40 proc.
Nigdy     33 proc.
 
Pod numer 112 można dzwonić bezpłatnie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na terenie całej Unii Europejskiej. Pod tym numerem można uzyskać połączenie z właściwymi służbami ratunkowymi (miejscową policją, strażą pożarną, pogotowiem ratunkowym) w szeregu europejskich języków. Jest on dostępny 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.
Do 96 proc. obywateli (Szwecja) wie, że można stosować „112” we własnym kraju.

Kontekst

11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Numeru 112, którego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w Europie.
W ostatnich latach Komisja Europejska współpracowała z biurami podróży w celu rozpowszechnienia informacji o numerze 112 wśród podróżujących po Europie.
Komisja przygotowała także materiały promocyjne (w tym logo, plakaty, banery, quiz dla dzieci itp.), które mogą być wykorzystywane przez organy administracji publicznej lub wszelkie inne organizacje w celu zwiększenia znajomości numeru 112.

Numer 112 funkcjonuje obecnie we wszystkich państwach członkowskich UE równolegle z krajowymi numerami alarmowymi (np. 999 lub 110). Dania, Finlandia, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia oraz Szwecja postanowiły przyjąć numer 112 jako swój jedyny lub podstawowy krajowy numer alarmowy. Numer 112 jest również używany poza UE m.in. w Szwajcarii, Czarnogórze i Turcji.
Według sprawozdania z wdrażania numeru 112 przez państwa członkowskie:

- w 25 państwach europejskich, poza Wielką Brytanią, Irlandią i Maltą, można użyć w tym celu języka angielskiego;
- w 14 państwach (poza Belgią, Francją i Luksemburgiem) istnieje możliwość przyjmowania zgłoszeń w języku francuskim: w Bułgarii, Czechach, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, na Litwie, w Niemczech, Norwegii, Polsce, Rumunii, na Słowacji i we Włoszech;
- języka niemieckiego można używać, dzwoniąc pod numer 112 w 12 państwach (oprócz Austrii, Belgii, Luksemburga i Niemiec): w Bułgarii, Czechach, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, na Litwie, w Norwegii, Polsce, Rumunii, na Słowacji, Węgrzech i we Włoszech;
- w Wielkiej Brytanii centrale obsługujące numery alarmowe mogą korzystać ze wsparcia tłumaczeniowego w zakresie 170 języków, natomiast we Francji analogiczne służby obsługują 40 języków.