Koalicja została założona w 1990 r. przez europejskie organizacje i obecnie skupia 16 fundacji i stowarzyszeń z całej Europy. Jej celem są działania na rzecz zakazu testowania na zwierzętach. Zajmuje się wszystkimi zagadnieniami związanymi z testowaniem oraz wykorzystywaniem zwierząt w laboratoriach. ECEAE łączy wiedzę ekspercką i doświadczenie największych europejskich organizacji. Współpracuje z członkami Parlamentu Europejskiego i urzędnikami w celu podniesienia rangi problemu wykorzystywania zwierząt w laboratoriach. Prowadzi kampanie na rzecz humanitarnego i nowoczesnego ustawodawstwa oraz pracuje z firmami, by zachęcić je do zrezygnowania z okrutnych metod. Koalicjanci dowodzą, że eksperymentowanie na zwierzętach jest nie tylko nieetyczne, ale również naukowo niewiarygodne oraz, że są bardziej efektywne metody alternatywne. ECEAE jest przeciwne wszelkim eksperymentom i stosuje pokojowe metody osiągając pozytywny efekt poprzez profesjonalne podejście. Koalicja spotka się w Warszawie by przedyskutować najnowsze odkrycia dotyczące testowania na zwierzętach w Europie. Jednym z głównych tematów będzie kwestia utrzymania terminu, wyznaczonego na 2013 r., wejścia w życie zakazu obrotu kosmetykami testowanymi na zwierzętach. Odbędzie się również dyskusja nad rozszerzeniem koalicji o organizacje z nowych krajów, takich jak Litwa, Malta, Słowenia czy Polska, którą od niedawna w Koalicji reprezentuje Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! ECEAE zbiera podpisy pod elektroniczną petycją dotycząca utrzymania zakazu obrotu kosmetykami testowanymi na zwierzętach. Zachęcamy polskich obywateli do jej podpisywania.

Można ją znaleźć tutaj