Ekwador to pełen kolorytu kraj Ameryki Południowej rozciągający się po obu stronach równika, którego nazwa w języku hiszpańskim oznacza właśnie ecuador. Ekwador jest krajem wyjątkowo bogatym w swej różnorodności. Bogactwo historycznej spuścizny Państwa Inków przeplata się tutaj z bogactwem kolonialnej spuścizny Hiszpanii, szczególnie tej architektonicznej. Jej przykładem jest budowany przez 163 lata, uznany za najpiękniejszy kościół Ameryki Łacińskiej La Compañía de Jesús, którego barokowe ołtarze pokryte są ponad toną złota a fantastyczne freski na sklepieniu przyczyniły się do nadania mu przydomka „Kaplicy Sykstyńskiej z Quito”.

Różnorodność geograficzna Ekwadoru oferuje zarówno niebotyczne szczyty wulkanicznych Andów, tworzących słynna Aleję Wulkanów, z bodaj najbardziej urodziwym spośród pozostałych 400-tu wulkanem Cotopaxi (5897 m n.p.m.) na czele, także unikalną faunę i florę przyrodniczej enklawy Wysp Galapagos, bezkresne i bezludne plaże wybrzeża Pacyfiku, czy niezwykle bogato obdarzoną przez naturę Oriente – ekwadorską Amazonię. Różnorodność tą doprawia barwna i oryginalna spuścizna miejscowych Indian, reprezentowana w sposób szczególny na najstarszym targu Ameryki Południowej w Otavalo.

Niewątpliwe różnorodność ta począwszy od XVIII wieku rozbudziła głód eksploracyjny w umysłach europejskich naukowców i badaczy, czyniąc Ekwador ogromnym naturalnym laboratorium. Jego animatorami stali się m.in. Charles-Marie de la Condamine i Pierre Bouguer pionierzy badań na rzecz Francuskiej Akademii Nauk, niemiecki badacz Alexander von Humboldt, twórca określenia „Aleja Wulkanów”, który dokonał tu fundamentalnych dla geografii fizycznej obserwacji, czy wreszcie Karol Darwin, angielski przyrodnik, twórca teorii ewolucji zgłębiający tajniki fauny i flory Wysp Galapagos. Nieopodal stolicy Ekwadoru Quito na przebiegającym tu równiku leży „Środek Świata” - La Mitad del Mundo. Do obelisku znaczącego to miejsce prowadzi aleja z popiersiami upamiętniającymi słynnych eksploratorów Ekwadoru, dając świadectwo niezwykłości krainy rozpostartej po obu stronach równika.
Krzysztof Muskalski

lipiec - wrzesień 2014 r.
Autorska Galeria Fotografii
„Czas Podróży”
Częstochowa, ul. Piłsudskiego 19