Przez 3 tygodnie, spędzając na wodzie ponad 10 000 godzin, łódź pod niebieskimi żaglami projektu „Wpłyń na czyste Mazury” odwiedzi ponad 20 portów i przystani, aby promować ideę odpowiedzialnej turystyki i przypominać żeglarzom, że wszyscy mamy wpływ na stan środowiska, także podczas wypoczynku. Od dzisiaj rusza także Eko-sonda, dzięki której mamy nadzieję dowiedzieć się jaki jest obecny stan wiedzy turystów na temat ochrony środowiska i jakie mają podejście do działań na rzecz poprawy stanu czystości Mazur. Rejs jest elementem 21. edycji kampanii „Sprzątanie świata – Polska”, przebiegającej w tym roku pod hasłem „Turysto! Szanuj środowisko!”.
Rejs Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich jest zarówno happeningiem jak i akcją promującą zmianę postaw wobec środowiska w czasie wypoczynku. Przez trzy tygodnie rejsu przedstawiciele Fundacji Nasza Ziemia i wolontariusze będą prowadzić działania edukacyjne i informacyjne, a także będą angażować turystów do bardziej aktywnego udziału w ochronie środowiska. Wśród żeglarzy przez cały czas dystrybuowane będą mapy-naklejki z lokalizacją miejsc, w których w sposób legalny można dokonać zrzutu ścieków z toalet jachtowych i oddać odpady. Każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać poradnik zawierający informacje o prostych zasadach, którymi należy się kierować podczas wypoczynku, aby ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko oraz mapę z rozmieszczeniem ekomarin na Mazurach. Mapa, która zawiera również aktualne informacje na temat wyznaczonych stref ciszy jest także dostępna on-line: http://naszaziemia.pl/files/mapka_mazur.pdf

Główne wydarzenia w czasie Rejsu
W związku z partnerstwem Fundacji Nasza Ziemia z projektem 7 Cudów Mazur, wydarzeniami, w które zaangażuje się Fundacja i załoga rejsu „Wpłyń na czyste Mazury” będą:

19 lipca Giżycko, Żeglarskie Grand Prix Mazur o Puchar 7 Cudów Mazur – stoisko edukacyjne
26 lipca Mikołajki, Żeglarskie Grand Prix Mazur o Puchar 7 Cudów Mazur – stoisko edukacyjne
2 sierpnia Ruciane-Nida zakończenie działań wakacyjnych na Mazurach, Żeglarskie Grand Prix Mazur o Puchar
7 Cudów Mazur – stoisko edukacyjne

Na całej trasie rejsu, w większych portach, do których zawinie załoga organizowane będą także happeningi, podczas których każdy chętny będzie mógł dołączyć się do malowania czystych Mazur! Do tej pory happeningi zostały zorganizowane w Węgorzewie i Sztynorcie, gdzie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – zarówno dzieci jak i dorośli przyłączyli się do malowania wstęgi, która jest symbolem chęci wspólnego działania na rzecz czystych i niezaśmieconych Mazur.

Pod jedną banderą – akcja wolontariacka
Wodniacy, dla których idea projektu jest szczególnie bliska, przez cały czas trwania rejsu mogą przyłączyć się do akcji i oznakować swoją łódź banderą „Wpłyń na czyste Mazury” oraz pomóc w promocji odpowiedzialnych postaw wśród innych żeglarzy. Już w ciągu pierwszych 4 dni rejsu do akcji przyłączyło się ponad 20 załóg.
Galeria łodzi pod niebieskimi banderami dostępna jest na facebooku projektu www.facebook.com/wplynnaczystemazury
Jednak, ten, kto będzie chciał otrzymać niebieską banderę projektu, będzie musiał najpierw podpisać deklarację, w której zobowiąże się, między innymi, do zrzucania ścieków tylko w miejscach do tego przeznaczonych oraz dbania o to, żeby odpady z łodzi trafiały do właściwych pojemników do segregacji.

Karta ekoturysty
Partnerem mazurskiego projektu jest również Ahoj Czarter - jedna z największych firm czarterujących jachty na Mazurach. Wszystkie łodzie firmy Ahoj będą w tym roku pływać pod niebieską banderą „Wpłyń na czyste Mazury”. Czarterujący otrzymają Kartę ekoturysty, na której będą zbierać potwierdzenia zrzutu ścieków w sposób legalny, a jeśli zbiorą minimum 3 pieczątki będą mogli wziąć udział w konkursie. Szczegóły konkursu na www.naszaziemia.pl i w Ahoj Czarter. Akcja ma motywować żeglarzy czarterujących jachty do zrzutu ścieków w Ekomarinach.

Ekosonda
W czasie rejsu Fundacja Nasza Ziemia będzie także zbierać informacje na temat postaw turystów wypoczywających na Mazurach i ich świadomości zagrożeń dla środowiska przyrodniczego tego regionu. Żeglarzy i turystów zapytamy m.in. o to, kto powinien dbać o środowisko i je chronić na Mazurach i jakie są najczęstsze „grzechy” turystów, powodujące, że środowisko to jest niszczone. Działanie to realizowane jest w partnerstwie z kampanią 7 Cudów Mazur i potrwa do końca sierpnia 2014r. Na zakończenie rejsu zostanie opracowany raport, którego wyniki zostaną opublikowane w czasie finału tegorocznej kampanii Sprzątanie świata – Polska we wrześniu.