Tunel drogowy pod Stonehenge

Unesco potwierdziło, że Stonehenge może zostać pozbawione statusu miejsca światowego dziedzictwa w związku z obawami, że tunel drogowy, którego budowa jest wspierana przez brytyjski rząd, nieodwracalnie zniszczy obszar o „wyjątkowej uniwersalnej wartości".

Raport dla komitetu światowego dziedzictwa Unesco, przedstawiający obawy dotyczące wartego 1,7 mld funtów tunelu drogowego A303, został zatwierdzony w lipcu. Jeśli projekty tunelu o długości 3,3 km nie zostaną zmienione, komisja zaleca umieszczenie Stonehenge na „Liście światowego dziedzictwa Unesco w niebezpieczeństwie” w przyszłym roku.

W zeszłym miesiącu do Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii wpłynęła skarga, wg której decyzja Granta Shappsa, sekretarza transportu, o zatwierdzeniu tunelu w listopadzie zeszłego roku była niezgodna z prawem, ponieważ nie uwzględniała odpowiednio szkód, które zostałyby wyrządzone całej grupie prehistorycznych miejsc i wielu tysiącom starożytnych artefaktów.

Shapps zignorował porady misji Unesco w 2018 r. i jego własnego inspektoratu planowania, że tunel spowodowałby „znaczną szkodę" i nie powinien być budowany w przewidywanym kształcie. Unesco zaleciło dłuższy tunel, drążony pod ziemią, więc więcej proponowanej podwójnej autostrady w okolicach Stonehenge zostałoby pod ziemią.

Komisja wyraziła konsternację, że Shapps wybrał tańszą opcję krótkiego i płytkiego tunelu. Zauważyła ona: „Strona państwowa [rząd Wielkiej Brytanii] ustaliła, że dodatkowe korzyści krajobrazowe nie uzasadniałyby dodatkowych kosztów ... Należy ubolewać, że w przypadku tak ikonicznego obiektu światowego dziedzictwa utrzymują się argumenty, że postrzegane korzyści z dłuższego tunelu schowanego pod ziemią nie przewyższają kosztów".

Komisja Unesco jest poważnie zmartwiona


Komisja Unesco stwierdziła, że proponowany 150-metrowy „zielony most" na zachód od proponowanego tunelu „nie może być uznany za odpowiednie rozwiązanie". Zauważyła, że około 1 km proponowanej nowej dwupasmowej drogi ekspresowej będzie „odsłonięte w szerokim przecięciu w otwartym krajobrazie".

Komisja zdawała się również wykluczać dalsze rozmowy z rządem brytyjskim, chyba że zobowiązałby się on do rezygnacji z obecnego tunelu. Stwierdził on: „Chociaż zauważa się, że strona państwowa jest zobowiązana do dalszego zaangażowania, jeśli pozwolenie, które zostało przyznane, zostałoby podtrzymane przez Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii, nie jest jasne, co można by osiągnąć poprzez dalsze zaangażowanie, ponieważ nie byłoby możliwe zrekompensowanie niedopuszczalnego negatywnego wpływu obecnego planu budowy".
W zeszłym miesiącu Departament Transportu Wielkiej Brytanii wydał oświadczenie, w którym poinformował: „Jesteśmy przekonani, że decyzja podjęta przez sekretarza stanu o kontynuowaniu projektu A303 Stonehenge była prawidłowa, zgodna z prawem i dobrze udokumentowana. Powody zostały przedstawione w liście z decyzją. Nie możemy komentować dalej, ponieważ jest to sprawa sądowa w toku."

Stonehenge Alliance, który prowadzi kampanię przeciwko tunelowi, wyraził swój sprzeciw na Twitterze: „Nie będzie możliwości odwrócenia tego wandalizmu, jeśli budowa Tunelu Stonehenge będzie postępować". Wezwała ona rząd do wysłuchania opinii Unesco i własnych inspektorów.