Miasto Hradec Králové (50 km od Kudowy Zdroju) otworzyło jedno z  najnowocześniejszych planetariów w Europie. Na dwóch piętrach mieszczą się interaktywne wystawy „Mikroświat – makroświat” i „Energia – jej formy i przemiany”. Poszczególne części ekspozycji prezentują najważniejsze zjawiska fizyczne oraz olbrzymi zakres skal, z którymi spotykamy się w przyrodzie. Sercem planetarium jest sala projekcyjna, w której można popatrzeć w gwiazdy. Na kulistym sklepieniu ponad głowami widzów wyświetlona jest przez specjalnych 5 wyświetlaczy projekcja nocnego nieba. W przyszłości w planetarium pojawia się specjalne programy dla osób niewidomych i niesłyszących. Nowy obiekt połączony jest z budynkiem obserwatorium astronomicznego. Więcej na http://www.astrohk.cz/