Ostatnio okazało się jednak, że sytuacja ta może ulec zmianie, gdyż z przeprowadzonych niedawno obliczeń jasno wynika, że liczba hibernujących tam nietoperzy znacznie spadła.
Jak informuje koordynator programu monitoringu nietoperzy w MRU, dr Tomasz Kokurewicz z Katedry Zoologii i Ekologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, liczba hibernujących tam nietoperzy spadła prawie o trzy tysiące osobników. Czy jest to dużo? Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że tak. Naukowcy zajmujący się jednak tym problemem twierdzą, że nie ma jeszcze powodów do paniki. Co może być przyczyną takiego nagłego spadku liczby nietoperzy w podziemiach Centralnego Odcinka Frontu Umocnionego Łuku Odry i Warty? Powodów może być wiele. Jedni mówią o pogorszeniu się jakości letnich i zimowych siedlisk nietoperzy, a inni o częstym płoszeniu ssaków w okresie rozrodu i hibernacji.
Ratunkiem dla nietoperzy mieszkających w Międzyrzeckim Rejonie Umocnień może okazać się opracowywany właśnie Plan Ochrony Obszaru Natura 2000 "Nietoperek", mający na celu przede wszystkim zapewnienie właściwej ochrony tej unikatowej kolonii nietoperzy. Zanim dokument ten wejdzie w życie musi zostać zatwierdzony przez ministra środowiska i Generalną Dyrekcję Środowiska Komisji Europejskiej. Miejmy nadzieję, że nastąpi to już niebawem.

Tekst: Agnieszka Budo