Jakieś 150 lat temu odmiana ciemna stanowiła rzadkość i tak jest do dziś na obszarach rolnych. Natomiast najbardziej pospolitą stała się na terenach przemysłowych. Dlaczego? Motyl spędza dnie nieruchomo, na pniach drzew. Na wsi, na korze pokrytej porostami, odmiana jasna jest prawie niewidoczna,
a ciemna kontrastuje wyraźnie i z tego powodu trudno jej się ukryć przed wzrokiem ptaków, zjadających motyle. Natomiast na terenach przemysłowych, gdzie kora drzew jest przyciemniona przez osadzane na niej sadze, właśnie odmiana jasna jest dużo bardziej widoczna, stając się żerem dla ptaków. I tak dymy fabryczne i miejskie brudy zmieniły warunki selekcji naturalnej krępaka brzozowego.
Polimorfizm, czyli istnienie w ramach jednego gatunku dwu lub więcej form, jest korzystne w przypadku zmieniającego się środowiska, kiedy to warunki są odpowiednie raz dla jednego a innym razem dla drugiej formy. Trzeba dodać, że często różnicom zewnętrznym towarzyszą fizjologiczne. I tak np.: forma ciemna krępaka w hodowli wydaje się być bardziej żywotna.

Tekst: Agnieszka Budo