Oprócz piramid i starożytnych świątyń Egipt skrywa wiele innych atrakcji. Stolica kraju Kair nie jedną ma twarz, niektóre wyjątkowe rzeczy są omijane przez turystów. Piękne i mniej piękne fenomeny przedstawiają poniższe ciekawostki o Egipcie.

Kim są współcześni Egipcjanie?

Egipt jest najludniejszym krajem z kręgu świata arabskiego. Egipcjanie ogólnie stanowią ok. 99% ludności kraju, a ich tożsamość narodowa jest silnie związana z położeniem geograficznym. Dominująca większość Egipcjan to muzułmanie (sunnici) pochodzenia arabskiego, mówiący jednak lokalnym dialektem języka arabskiego o nazwie Masri.

Egipt ciekawostki – Kto zamieszkuje Egipt?

  • Egipscy Arabowie
  • Koptowie
  • Nubijczycy
  • Amazygowie (Berberowie)
  • Beduini
  • Grecy i Ormianie

Koptowie to grupa ok. 7% Egipcjan, kultywujący chrześcijaństwo od czasów starożytnych. Uważa się, że potomkowie starożytnych Egipcjan to właśnie współcześni Koptowie. Pewnym jest natomiast język koptyjski był ostatnią fazą istnienia języka egipskiego. Jednakże dzisiaj używa się go jedynie podczas liturgii.

Południowe tereny kraju zamieszkują Nubijczycy, a na oazach Pustyni Libijskiej spotkać można grupy Berberów (poprawniej mówiąc Amazygów). Warto tutaj zaznaczyć, że niektóre grupy Nubijczyków posługują się językiem nubijskim w dużym stopniu podobnym to tego używanego jeszcze w czasach starożytnych.

Egipcjanie z reguły są uznawani za życzliwych, ale mają dużo reguł obyczajowych, które mogą spotkać się z niezrozumieniem europejskich turystów. Nie należy się też dziwić, że zaczepki uliczne i przypadkowe rozmowy są częstym zjawiskiem na ulicach miast. Poruszanie się pomiędzy miejscami jest praktyką o wiele bardziej społeczną niż w Europie, gdzie generalnie nie rozmawia się obcymi na ulicy.

Kair – Stolica Egiptu

Stolica Egiptu zwana jest pod nazwą Matka Świata lub Miasto tysiąca minaretów. W gruncie rzeczy jest to największe miasto w świecie islamu. Minarety w pejzażu miasta trudno zliczyć. Oprócz wielkich meczetów i Cytadeli Kairskiej znajduje się jeszcze najwyższa ze wszystkich Wieża Kairska, która minaretem już nie jest. Jest to stacja telewizyjna i popularny punkt turystyczny.

Stolica i największe miasto Egiptu jest wielce ludnym miastem, mieszka tam 22 milionów ludzi. Zagęszczenie ludności jest więc ekstremalnie wysokie, jest to jeden z powodów dla których buduje się w Egipcie nowe miasta, żeby odciążyć przeludniony Kair.

Egipt ciekawostki – Co to jest Miasto Śmieci?

Stolica Egiptu słynna jest niestety ze światowej skali zanieczyszczeń. Dotyczy to intensywnego smogu czy też codziennych odpadków gromadzonych przy ulicach miasta. Szokuje zwłaszcza fakt, iż odprowadzaniem śmieci w zdecydowanej większości nie zajmuje się żadna firma wywozu odpadów. Zadanie to spełniają tzw. Zabbaleen (Zabelin), czyli śmieciarze, nieformalni śmieciarze. Grupa ta zbiera licznie walące się po mieście odpady i zabierają je na przedmieścia Mokattam, gdzie znajduje się tzw. Miasto Śmieci.

Okazuje się, że działalność Zabbaleen jest bardzo ważna dla utrzymania już i tak mocno niezdrowej higieny Kairu. Otóż ludzie ci przetwarzają aż 80% wszystkich śmieci. Bez ich działalności trudno sobie wyobrazić czym byłby Kair dzisiaj.

Ponieważ Miasto Śmieci znajduje się przy przedmieściu oryginalnie zamieszkałym przez Koptów, to właśnie oni stanowią większą część Zabbaleen. Chrześcijańscy Koptowie używają np. świń (czego nie mogą teoretycznie robić muzułmańscy Egipcjanie ze względów religijnych) do czyszczenia odpadków z resztek żywności, co jest tam istotnym elementem w procesie przetwarzania śmieci.

Obraz Miasta Śmieci mocno przypomina na myśl dystopijne osiedle, zawalone śmieciami a mimo to nadal zamieszkałe. W ostatnich latach co raz więcej do Zabbaleen dołącza ludności muzułmańskiej.

Egipt ciekawostki – Co to jest Miasto Umarłych?

Obok Miasta Śmieci, również na przedmieściach Mokattam, znajduje się dzielnica nazywana Miastem Umarłych. Mieszka tam około 3 milionów ludzi, głównie muzułmanów, których dotyka skrajna bieda. Miejsce to jest niepopularnym i niebezpiecznym miejscem, omijanym przez turystów i miejscowych. Na terenie starego cmentarza ludzie odgradzają się murem, a nagrobki służą za łóżka czy stoły. Co więcej wśród grobów znajdują się drogi samochodowe, a nawet szkoły. Wznoszone są niewielkie budynki rodzinne, często to też pomieszczenia grobowców są zajmowane przez przybyłych lokatorów. Na uliczkach cmentarzyska szerzy się bezdomność, wielu znajduje pracę w segregacji śmieci jako Zabbaleen.

Nowe miasta i nowa stolica Egiptu

Od paru lat Egipt realizuje wielkosalowe przedsięwzięcia inwestycyjne, najlepiej to widać na przykładzie budowanych od zera nowych miast. Przykładem jest choćby nowe miasto Al-Alamajn al-Dżadida i będące w planach Al-Galala. Nowa stolica Egiptu będzie największym z owych miast. Nie jest jeszcze pewna nazwa nowej stolicy, ale zarówno wizualizacje, jak i relacja z otoczonego pustynią wielkiego placu budowy, obrazują nam wygląd przyszłej stolicy państwa.

Otworzono już katedrę koptyjską i główny miejski meczet, a wiele innych budowli już jest już wznoszonych od pewnego czasu. Na ukończeniu jest Iconic Tower, który już w tym momencie jest największym wieżowcem Afryki. Ukończono również  budowę szeregu innych budynków, np. Oktogon, czyli nowa siedziba Ministerstwa Obrony.

W planach jest też postawienie Obelisco Capitale, wieżowca w kształcie masywnego obelisku. Ma on mierzyć kilometr wysokości, co czyniłoby go najwyższym budynkiem na świecie.

Ambitny plan jest mocno związany z politykami środowiska wojskowego. O tym jak wygląda panowanie współczesnego „faraona”, którym jest Abd al-Fattah as-Sisi, można przeczytać tutaj.

Półwysep Synaj – kraina turkusów

Półwysep Synaj stanowi dzisiaj azjatycką część państwa. W niedawnej historii był to teren wielkich starć politycznych i nawet wojskowych między Egiptem a Izraelem. Od kilkunastu lat, kiedy uzgodniono pokojowe warunki pomiędzy państwami, Synaj stał się atrakcyjną destynacją dla turystów, zwłaszcza kurorty nadmorskie cieszą się dużym powodzeniem.

Południowe wybrzeże półwyspu obfituje w liczne rafy koralowe. Z tego m.in. względu utworzono parki krajobrazowe, a na półwyspie funkcjonują liczne centra nurkowania. Wyjątkowe walory przyrodnicze, obecność wyjątkowych gatunków endemicznych i wiele innych czynników sprowadzają nurków z całego świata, dla których jest to podwodny raj.

Na Półwyspie znajduje się mityczna Góra Synaj, która jest celem pielgrzymek trzech wielkich religii świata. Sprowadza chrześcijan, żydów i muzułmanów. Wraz z pobliskim chrześcijańskim klasztorem św. Katarzyny obszar ten jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Wielkim walorem Synaju są jej pustynno-górzyste pustynie. Formacje geologiczne na Synaju są wyjątkowe w skali światowej. Wspomnieć należy zadziwiający Kolumnowy Las lub monumentalny Kolorowy Kanion.
Rdzennymi mieszkańcami półwyspu są koczowniczy Beduini, wyróżniający się swoją odrębną kulturą i kolorowym odzieniem.

Ciekawostki o Egipcie. Herbata to coś więcej niż napój

Podobnie jak w pozostałym świecie arabskim, herbata jest ważnym napojem w Egipcie. Egipcjanie traktują picie herbaty jako element dziedzictwa kulturowego spożywanie go przypomina nawet swoisty rytuał. Przede wszystkim mowa tutaj o Shay bil na’na, jest to herbata miętowa o oryginalnej recepturze i będąca codziennym elementem w egipskim domu.

Ciekawostki o Egipcie. Bakaszysz to coś więcej niż napiwek

W Egipcie panuje ciekawa kultura dawania napiwków w przeróżnych sytuacjach życia codziennego. Handlując na bazarze, jedząc w lokalu, czy nawet w zwykłym sklepie dawanie dodatkowej drobnej sumy spotyka się z życzliwym odbiorem. Napiwek ten nazywa się bukaszysz i uciekanie od niego na pewno jest spotykane z podejrzliwością. Trzeba przy tym dodać, że targowanie się jest elementem kulturowym i często wystawcy produktów schodzą mocno z ceny.