W ramach projektu wytworzono infrastrukturę informatyczną - portal e-czlowiek.pl. Za pomocą, którego już w maju udostępnione zostaną zdigitalizowane zasoby Katedry Antropologii i Pracowni Biobank. Udostępnienie odbywać się będzie dwutorowo. Po pierwsze staramy się w przystępny sposób zaprezentować informacje uzyskane z przetworzonych danych w formie e-muzeum. Na przykład zmienność populacji zamieszkującej tereny dzisiejszej Polski Centralnej (okolice Brześcia Kujawskiego) na podstawie pozyskanych w wyniku prac archeologicznych szkieletów osób zamieszkujących te tereny od XI do XIX w. W tym wypadku Informacja udostępniona na łamach portalu obejmować będzie nie tylko dokumentację archeologiczną ale również skany 3d czaszek znalezionych przy prowadzeniu prac wykopaliskowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych analiz bioinformatycznych DNA, wyizolowanego ze szkieletów, spróbujemy również uzyskać szczegółowe informacje na temat pochodzenia, wyglądu czy podatności na choroby. 

Drugą nie mniej istotną funkcją portalu będzie dostarczanie wygenerowanych danych dla celów naukowych. Tym razem chodzi o szczegółowe dane surowe, udostępniane na potrzeby konkretnych analiz naukowych. W celu zapewnienia najwyższego standardu badań oraz prywatności dawców materiału dostęp do danych będzie możliwy za zgodą komitetu dostępu do danych.  

Na tym etapie warto nadmienić, iż jest to prawdopodobnie jedyny na świecie zbiór danych obejmujący badania populacji zasiedlającą jeden obszar przez tak długi okres czasu. Dzięki właściwemu doborowi populacji uzyskana zostanie ciągłość badań zmienności genetycznej na niewielkim obszarze przez całe Tysiąclecie! Pozwoli to na napisanie „genetycznej” historii Polski