Potrafili uzyskiwać sól z solanek, wypalać wysokiej jakości naczynia ceramiczne, formowane na kole garncarskim, posiedli sztukę wytopu żelaza i wytwarzania z niego broni i narzędzi oraz sztukę pozyskiwania i obróbki bursztynu. Niechętnie dzielili się z podbijanymi przez siebie ludami własnymi umiejętnościami, niemniej przyznać trzeba, że to właśnie oni byli pierwszymi i najważniejszymi cywilizatorami barbarzyńskiej Europy. Ich wpływy kulturowe można prześledzić na przykładzie Wandali, jednego z ludów germańskich, przybyłych ze Skandynawii, którzy dzięki Celtom upowszechnili wyroby z żelaza i umiejętność jego wytopu na ziemiach między Odrą i Wisłą i już w I w.p.n.e. założyli dwa wielkie ośrodki metalurgiczne w rejonie Gór Świętokrzyskich i na Zachodnim Mazowszu, stając się głównymi producentami i eksporterami wyrobów żelaznych w okresie rzymskim na terenie całej Europy Środkowej. Wyrabiali broń, na którą od początku nowej ery było ogromne zapotrzebowanie ze strony plemion germańskich, uderzających na granice Imperium Rzymskiego. Przypuszczać możemy, że na terenie dzisiejszego Śląska, Mazowsza i Małopolski znajdowały się ogromne zbrojownie, magazyny i wytwórnie broni.

Tekst: Agnieszka Budo