2,5 miliarda osób, nie ma dostępu do odpowiedniej infrastruktury sanitarnej, w tym toalet i latryn, co niesie dramatyczne konsekwencje dla ludzkiego zdrowia, godności i bezpieczeństwa. Ponad miliard ludzi na całym świecie jest zmuszonych do wypróżniania się w otwartej przestrzeni. W takich warunkach nie ma mowy o utrzymaniu właściwej higieny, a ryzyko rozprzestrzeniania się chorób takich jak biegunka, cholera, jaglica, polio, czy pasożytnica jelitowa, wzrasta drastycznie. Społeczne skutki  braku dostępu do toalet również są ogromne – dziewczynki przestają chodzić do szkoły, gdy wchodzą w okres dojrzewania, bo brakuje tam prywatnego miejsca, gdzie mogłyby dbać o higienę. Kobiety zmuszone do wypróżniania się w miejscach publicznych są narażone na ryzyko ataków na tle seksualnym. Mimo, że dostęp do odpowiednich warunków sanitarnych jest jednym z praw człowieka, świat wciąż podejmuje za mało działań, aby to prawo zagwarantować. Każdy z nas może pomóc, a zacząć należy od przerwania milczenia i szerzenia świadomości o tych problemach wśród swojego otoczenia.