Wrocławskie Muzeum Narodowe zaprasza już od 10.11 do swojej siedziby przy Powstańców Warszawy 5. Unikalne dzieła pochodzą z kolekcji  prof. Mariana Morelowskiego. 

To nietuzinkowa i pełna sprzeczności osobowość, o jakże skomplikowanym życiorysie, a przy tym wielki patriota, wybitny naukowiec oraz rozkochany w pięknie dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego kolekcjoner – mówi o nim Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum.

 - Przebywając podczas I wojny światowej jako jeniec cywilny na terenie Rosji, wyszukiwał tam obiekty o polskiej proweniencji. W trakcie tych poszukiwań odna­ leziono m.in. 900 skrzyń z wyposażeniem warszawskiego Zamku Królewskiego i Łazienek i 11 000 dzwonów zrabowanych z kościołów na ziemiach Rzeczypospolitej – dodaje Beata Stragierowicz, kuratorka wystawy.

Wystawę będziecie mogli oglądać do 30 grudnia. Polecamy! Więcej szczegółów oraz informacji o towarzyszących wydarzeniach znajdziecie na stronie Muzeum.