Archeolodzy prowadzący wykopaliska na terenie Turcji odkryli 400 grobowców wykutych w skale. Datuje się, że znalezisko liczy około 1800 lat i wchodzi w skład jednej z najstarszych tego typu nekropolii na świecie.

Grobowe odkrycie w Turcji

Grobowce znaleziono pod starożytnym miastem Blaundos, położonym 180 kilometrów na wschód od Morza Egejskiego. Miasto powstało za panowania Aleksandra Wielkiego i przetrwało zarówno okres rzymski i bizantyjski. Naukowcy sugerują, że ilość sarkofagów w grobowcach może wskazywać na to, że chowano w nich całe rodziny i otwierano przy okazji każdej kolejnej ceremonii pogrzebowej.

Miasto Balundos zostało wzniesione na wzgórzu otoczonym doliną, będącą odnogą jednego z najdłuższych systemów kanionów na świecie. Mieszkańcy wybudowali nekropolię na zboczach wzgórza, a ze względu na ich kamienną budowę, najpopularniejszą formą pochówku były grobowce rzeźbione w skałach.

Co ciekawe, archeolodzy wiedzieli o tym, że na terenie starożytnego miasta znajduje się podziemne cmentarzysko. Nigdy nie prowadzili jednak regularnych prac w Blaundos. Jako pierwsi podjęli się tego w 2018 r. naukowcy kierowani przez Birola Cana, archeologa z Uniwersytetu Uşak w Turcji. Do tej pory oprócz grobowców zidentyfikowali też między innymi dwie świątynie, teatr, łaźnię publiczną, mury miejskie, bramę i akwedukty.

– Wiemy, że pod ziemią wciąż znajduje się jeszcze więcej pamiątek działalności nie tylko religijnej – zastrzega Cal.

Wyraźne wpływy rzymskie

Na przestrzeni lat podziemna nekropolia była wielokrotnie grabiona przez hieny cmentarne. Mimo braków między innymi w biżuterii archeolodzy i tak znaleźli przedmioty wskazujące na to, że zmarłych pochowano w czasach Cesarstwa Rzymskiego – przykładowo fragmenty ceramiki i monety z II-IV wieku.

– Technika malowideł pokrywających ściany, sklepienia i sufity grobowców oraz styl przedstawianych na nich roślin i figur również wykazuje cechy rzymskie. Niektóre z nich to wizerunki mitologicznych bóstw, na przykład Merkurego lub Amora – dodaje główny autor badań.

W części grobowców nadal znajdują się przedmioty, które najprawdopodobniej miały przydać się zmarłym w życiu pozagrobowym, w tym lustra, diademy, bransoletki, paski czy kubki do picia.

Autorzy badań zapowiadają, że na odkrycie czekają jeszcze setki podobnych grobowców. Kontynuacja wykopalisk jest zaplanowana na najbliższe kilka lat. Naukowcy planują dodatkowo przeprowadzić badania DNA, które pomogą ustalić, płeć pochowanych, wiek, nawyki żywieniowe oraz to, kim byli ich przodkowie.

Źródło: Live Science