Odkrycia dokonano koło miejscowości Czukowezer w gminie Dragoman, położonej w graniczącej z Serbią części obwodu sofijskiego w zachodniej części kraju.Zespół archeologów prowadzący prace wykopaliskowe w związku z budową gazociągu między Bułgarią a Serbią odkrył trackie cmentarzysko z końca epoki brązu i początków epoki żelaza. Jak poinformował prof. dr Borisław Borisławow z Narodowego Instytutu i Muzeum Archeologii Bułgarskiej Akademii Nauk, kierujący pracami wykopaliskowymi, odkryte cmentarzysko Traków pochodzi z okresu ok. 1400-1000 r. p.n.e. i zawiera liczne pochówki z bogatym wyposażeniem grobów.
 

W jednym z grobów, należącym do kobiety, naukowcy odkryli obok szkieletu zmarłej 11 koralików wykonanych ze złota, które obecnie są szczegółowo badane w warunkach laboratoryjnych. Wśród innych artefaktów wydobytych z trackich grobów znalazł się też unikalny amulet z brązu w kształcie ludzkiej głowy, która posiada wyraźne cechy afrykańskiej urody. Według archeologów, w tej części Bułgarii nie odkryto wcześniej cmentarza z epoki brązu, w którym groby były tak bogato wyposażone, jak na stanowisku koło miejscowości Czukowezer. 
 

Podczas wykopalisk odsłonięto również pozostałości kilku budowli z późnego okresu rzymskiego, pochodzących z III-IV wieku.W rzymskich ruinach naukowcy odkryli gliniany dzban zawierający 18 monet, które są obecnie konserwowane i szczegółowo badane. Według prof. Borisławowa, znaleziska ze stanowiska będą po raz pierwszy zaprezentowane publicznie prawdopodobnie w lutym 2016 roku podczas corocznej wystawy „Bułgarska Archeologia” w siedzibie Narodowego Instytutu i Muzeum Archeologii w Sofii.
 

Źródło: PAP