Najstarsza jego kopia przechowywana jest w Muzeum Czartoryskich w Krakowie, a nieco młodsza w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Dokument ten pozwalał na lokowanie miasta na prawie magdeburskim z władzą sądową wójtowsko-ławniczą i samorządem. Splendorem takim uhonorowany został ów Spycymir za liczne zasługi świadczone na rzecz Króla Jegomości oraz za wybitne męstwo w bitwie z Węgrami. Dzielny rycerz objechał okolicę, by w rezultacie założyć miasto na wzgórzu, dominującym nad nią o 226 m n.p.m. Takie były początki. Przechodząc do współczesnych nam czasów w 2009 r. odsłonięto w Tarnowie największy w Polsce pomnik króla Władysława Łokietka. Jak twierdzą mieszkańcy prastarego grodu dotknięcie prawą ręką buta króla gwarantuje szczęście i spełnienie marzeń. Dzięki pomocy Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, codziennie o godzinie 10.00 i 16.00 przy pomniku można wysłuchać „Bogurodzicy”, najstarszej polskiej pieśni religijnej, śpiewanej przez dawnych wojów przed przystąpieniem do potyczki bitewnej. Wiadomości te i wiele innych, równie ciekawych, znajdziemy w Encyklopedii Tarnowa, obszernej pozycji o historii i współczesności miasta, której wydanie uhonoruje obchody 680-lecia lokacji tego grodu.

Tekst: Agnieszka Budo