Według koncepcji, jaką przedstawił podczas obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska dyrektor generalny Lasów Państwowych, Marian Pigan, Białowieski Park Narodowy miałby po powiększeniu powierzchnię 30 tys. ha zamiast dotychczasowej – 10,5 tys. ha. W ten sposób objąłby niemal połowę powierzchni polskiej części Puszczy Białowieskiej. W takiej sytuacji przestałoby istnieć  Nadleśnictwo Białowieża, a Nadleśnictwo Browsk  zmniejszyłoby się o kilkanaście procent. Propozycje te poddane zostaną konsultacjom z lokalną społecznością, a ostatecznie zdecydują rady gmin powiatu hajnowskiego. Niemniej w przypadku powiększania  powierzchni BPN w całym powiecie zostanie wdrożony pilotażowy w Polsce program zrównoważonego rozwoju, związany z konkretnymi pieniędzmi na inwestycje w ochronę środowiska, turystykę, edukację i ekoturystykę. Do tej pory samorządy regionu były przeciwne tym planom – zwłaszcza lokalne firmy, zajmujące się przetwórstwem drewna. Przypominamy:
Białowieski Park Narodowy – BPN jest najstarszym w Polsce i jedynym naszym obiektem przyrodniczym wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa
BPN obejmuje jedną szóstą powierzchni Puszczy Białowieskiej po polskiej stronie granicy. Cała Puszcza Białowieska to 150 tys. ha, z czego 62,6 tys. w Polsce, a 87,5 na Białorusi.

Tekst: Małgorzata Sienkiewicz