Czermna to jedna z najstarszych wsi w okolicy Kudowy-Zdroju, która znana jest przede wszystkim z barokowej kaplicy, stojącej koło kościoła św. Bartłomieja, której ściany i sklepienie wyłożone są ludzkimi kośćmi. Jest to jedyny tego typu zabytek w naszym kraju.
W 1772 roku proboszcz Wacław Tomaszek podjął decyzję o wybudowaniu we wsi Czermna świątyni. Podczas prac natrafiono przypadkiem na zbiorową mogiłę, liczącą kilkadziesiąt tysięcy szczątków, ofiar wojen XVII i XVIII wieku oraz szerzących się w tym czasie epidemii cholery. Ksiądz podjął decyzję o wydobyciu kości, ich oczyszczeniu i zgromadzeniu w specjalnej kaplicy. Prace przy zbieraniu i odkażaniu ludzkich szczątków trwały kilka lat, tak samo zresztą, jak przygotowywanie wnętrza kaplicy. W 1804 roku na ołtarzu znalazła się również czaszka księdza Wacława Tomaszka, którą dzisiaj zobaczyć można w specjalnej szklanej gablocie.

Tekst: Agnieszka Budo