Odbywają się konferencje naukowe, prowadzony jest monitoring danego gatunku, a w przypadku bobrów, postrzeganych przez rolników jako szkodniki ( ze względu na straty w lasach i na polach ), celem podstawowym jest kampania, mająca uświadomić im, że bobry służą przyrodzie i jej ochronie.
–Nad Biebrzą bóbr szkód i kłopotów nie sprawia, a budując tamy i piętrząc wodę przyczynia się do poprawy stanów wodnych w przyrodzie–
mówi wicedyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, Tadeusz Sidor. Zapowiada też akcję dokładnego sprawdzenia liczebności tych zwierząt, bo choć szacunkowo ocenia się populację podlaską  na około 15 tys. osobników, to niewiadomą jest, ile ich żyje w parku biebrzańskim i w jakich jego częściach. Do działań na rzecz bobra zaproszono też Wigierski Park Narodowy, którego symbolem jest to sympatyczne zwierzątko. Tekst: Małgorzata Sienkiewicz