Z inicjatywy Gilberta M. Grosvenora Towarzystwo rozpoczyna realizację Programu Edukacji Geograficznej, której celem jest poprawa poziomu nauczania geografii w szkołach.