Podczas pierwszej wyprawy sponsorowanej przez Towarzystwo National Geographic skartowano region Góry Św. Eliasza na Alasce; odkryto najwyższy szczyt Kanady – Logan. Do 2012 roku Towarzystwo sfinansowało ponad 10 tys. badań naukowych oraz przedsięwzięć ukierunkowanych na ochronę przyrody i odkrycia.