Akcja sadzenia drzew w okolicy Puszczy Białowieskiej to część strategii Way To Zero koncernu Volkswagen. Producent samochodów, podobnie jak inne marki motoryzacyjne, udostępnia dziennikarzom samochody do testów. W 2021 roku Volkswagen rozpoczął projekt kompensacji śladu węglowego pojazdów pochodzących z parku dziennikarskiego.

Pomysł jest prosty. Po o każdym zakończonym teście samochodu napędzanego silnikiem spalinowym, testujący auto dziennikarz może wybrać miejsce w Polsce, w którym zostanie zasadzonych 70 drzew. Sadzenie drzew odbywa się przy współpracy z Polskim Związkiem Zrzeszeń Leśnych.

Nasadzenia po powodzi

W październiku 2021 roku w Rybołach na Podlasiu zasadzono 17 tys. nowych drzew. Prace te (na łącznej powierzchni 2,85 ha) poprzedzone zostały usunięciem gałęzi drzew zniszczonych huraganem, który przeszedł nad Podlasiem w czerwcu 2016 roku.

Ryboły były jednym z miejsc dotkniętych tym zdarzeniem. To miejscowość o bogatej historii, która jest dziś znana m.in. z małych kramów wystawianych przez gospodarzy przed ogrodzenia swoich domów. Przejezdni mogą się przy nich zatrzymać i kupić to, co uprawiają mieszkańcy: ogórki, pomidory, jaja czy warkocze cebuli lub dynie.

Dom w Rybołach na Podlasiu. fot. Krzysztof Kundzicz

Anatol Surowiec z Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych podkreśla wagę nowych nasadzeń drzew: – Choć huragan doświadczył nas w 2016 roku, to dopiero w minionym roku udało nam się znacząco wesprzeć odbudowę lasu. Powierzchnię niespełna 3 hektarów obsadziliśmy dwuletnimi sadzonkami brzozy i dębu, jako bardziej odpornymi na choroby grzybowe na gruntach porolnych. Brzoza najlepiej radzi sobie w konkurencji z czeremchą amerykańską, obcym gatunkiem w europejskim ekosystemie leśnym – mówi Anatol Surowiec.

Gdzie będą sadzone nowe drzewa

„Projekt, w ramach którego sadzimy tysiące drzew w polskich lasach ma dla nas niebagatelne znaczenie. Za jego sprawą pokazujemy nasze kompleksowe podejście do redukcji emisji dwutlenku węgla. Bardzo cieszy nas, że przedstawiciele mediów testujących nasze samochody chętnie włączają się w nasz projekt poprzez wskazywanie miejsc, w których już wkrótce znajdą się nowe drzewa. W tym roku dziennikarze mogą wybierać spośród trzech lokalizacji – są nimi:

  • Siewierz,
  • Bukowsko
  • Zubrzyca Dolna”

– mówi Hubert Niedzielski, kierownik ds. PR marki Volkswagen.

Poza Rybołami, dziennikarze w minionym roku mogli wskazywać jako miejsce nasadzeń również Czarnowo i Zawoję.

Czytaj więcej: