Medycynę, teologię, geologię, zoologię i botanikę studiował na uniwersytetach w Edynburgu i Cambridge. Odbył 5-letnią podróż dookoła świata na okręcie „Beagle”, w trakcie której zdobył bogate zbiory zoologiczne, botaniczne
i geologiczne. Odkrył m.in. kopalne szczątki mastodonta, szczerbaków i małżów w Pd. Ameryce, zwrócił uwagę na endemiczne gatunki wysp Galapagos. Zgromadzone materiały, doświadczenie i obserwacje stały się podstawą jego dorobku naukowego i ukształtowały jego myśl ewolucyjną. Zawarł ją
w obszernym dziele „ O powstawaniu gatunków” (1859 ), które kończy się następującymi słowami: „Tak więc z walki w przyrodzie, z głodu i śmierci bezpośrednio wynika najwznioślejsze zjawisko, jakie możemy pojąć,
a mianowicie powstawanie wyższych form zwierzęcych”. W dziele tym Darwin wyraził jedną z najbardziej rewolucyjnych teorii wszystkich czasów, teorię ewolucji przez dobór naturalny. W 1842 r. zamieszkał w swej posiadłości Down pod Londynem, gdzie przebywał do końca życia. Teoria Darwina rozszerzona
i skorygowana w wyniku badań, głównie genetycznych, stanowi podstawę współczesnej teorii ewolucji organizmów.
W tym roku przypada 200 rocznica narodzin Darwina.

Tekst: Agnieszka Budo