National Geographic 5/22

LAS NA ZAWSZE


Dziś lasy pokrywają jedną trzecią powierzchni lądowej Ziemi, prawie 40 mln km2. Każdego roku lasy i inna roślinność pochłaniają do jednej trzeciej CO2 uwalnianego ze spalania paliw kopalnych.

PRZEŁOMOWA PRACA badaczki drzew Suzanne Simard spotkała się początkowo z ostrą krytyką. Ekolożka z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej zakwestionowała bowiem uznaną teorię, że drzewa leśne są pojedynczymi osobnikami. Jej eksperymenty wykazały tymczasem, że żyją współzależnie, dzieląc zasoby za pośrednictwem podziemnych sieci. Esej Simard zatytułowany „Życie zależy od lasów” (str. 22) podkreśla, w jaki sposób ekosystemy opierają się na tych połączeniach, co chcieliśmy pokazać w tym specjalnym wydaniu.

Lasy utrzymują świat w równowadze. Są płucami planety, pochłaniając dwutlenek węgla i oddając tlen. Stanowią siedlisko dla niezliczonych gatunków. A w ocieplającym się świecie są naszą najlepszą szansą na przetrwanie. Jednak nasze lasy są zagrożone.

To trudny czas dla drzew – zauważa Craig Welch w artykule ze str. 34. W ciągu ostatnich 10 tys. lat Ziemia straciła jedną trzecią swoich lasów – połowę z tego od roku 1900. Wycięliśmy je, aby uzyskać drewno, zrobić miejsce dla pól i pastwisk. Wykarczowaliśmy pod budowę domów i dróg. Ekstremalne warunki związane ze zmianami klimatu również zabijają drzewa na całym świecie.

Ale jeszcze nie jest za późno, żeby coś zrobić. To zachęcający znak, że zeszłej jesieni ponad stu światowych przywódców obiecało zakończyć wylesianie do roku 2030. W tym wydaniu pokazujemy, jak australijscy Aborygeni odnawiają swoje ziemie poprzez starą praktykę aktywnego wypalania. Opisujemy strategie pomagające ratować lasy. Znajdziesz tu wspaniałe fotografie, grafiki i mapy – okazję do poznania i docenienia swoich lasów i drzew.

Dziękuję, że czytasz National Geographic.

David Brindley
p.o. redaktor naczelny