Po pierwsze o 200% wzrośnie opłata za wydanie nowego paszportu osobie, która chce go zmienić przed upływem terminu ważności paszportu dotychczas posiadanego. Podwyższenie opłaty nastąpi również wtedy, gdy okaże się, że dokument został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.
Po drugie na wprowadzenie zmian, a co za tym idzie, na wydanie nowego paszportu w sytuacji zmiany nazwiska lub konieczności sprostowania innych danych, zamieszczonych w ważnym paszporcie, będziemy mieli zaledwie 30 dni od momentu doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej, prawomocnego orzeczenia sądu lub aktu małżeństwa. Obywatele polscy przebywający za granicą będą mieli na tę procedurę 90 dni.
Po trzecie paszporty wydawane na wniosek rodziców osobom niepełnoletnim, które nie ukończył jeszcze piątego roku życia, będą ważne przez okres 12 miesięcy od daty ich wydania.
Zmiany niby niewielkie, ale nikomu nie radzę ich bagatelizować. Dużą przykrością mogłaby okazać się konieczność pozostania na lotnisku z biletem w ręku, podczas gdy nasz samolot odlatywać będzie w egzotyczne kraje.

Tekst: Agnieszka Budo