Máš rád hory? Je fotoaparát prirodzeným pokračovaním tvojich očí? Poznáš miesta, ktoré sa patrí ukázať? Zapoj sa do fotografickej súťaže Hory bez hraníc.

Súťažná úloha:
•    Uverejni na Instagrame fotografiu predstavujúcu krásu poľsko-slovenského pohraničia (časť Podkarpatského vojvodstva a Prešovský  kraj) a horských chodníkov pre peších.
•    Pridaj k fotografii hashtag:  #natgeopl #górybezgranic #gorybezgranic

Dajú sa vyhrať atraktívne odmeny:
1. miesto – 1 000 zł
2. miesto – 750 zł
3. miesto – 500 zł

Víťazov vyberie porota v zložení: Agnieszka Franus – vedúca redaktorka National Geographic Polska, Iwona El Tanbouli Jabłońska – umelecká riaditeľka National Geographic Polska, Adam Brzoza – fotograf National Geographic Polska, ktorý sa špecializuje na horskú krajinu a Wioletta Rejman – predsedníčka Podkarpatskej regionálnej turistickej organizácie. Výsledky súťaže budú uverejnené na stránke www.national-geographic.pl

Cieľom súťaže je propagácia poľsko-slovenského pohraničia a horských chodníkov pre peších spolu s ich prírodným a kultúrnym okolím. Súťaž sa realizuje v spolupráci s Podkarpatskou regionálnou turistickou organizáciou.

Na prihlášky čakáme do 31. 10. 2020.

Súťažné pravidlá 

Realizované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu „Hory bez hraníc – integrácia siete chodníkov do cezhraničného turistického produktu” v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Výlučnú zodpovednosť za obsah tejto informácie znášajú jeho autori a nemôže byť stotožňovaný s oficiálnym stanoviskom Európskej únie.