Jest to jedyne miejsce w Warszawie, gdzie na małej przestrzeni można zetknąć się z kulturą wschodu, obejrzeć piękne kościoły katolickie, przejść ulicami, które przed stu laty były centrum życia społeczno-kulturalnego gminy żydowskiej.
Spotkanie z przewodnikiem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy  w dniu 20 czerwca (sobota) o godzinie 11.00  przed cerkwią, przy Al. Solidarności 52. Spacer będzie trwał około 2 godzin. Udział w wycieczce jest bezpłatny (mile widziane ofiary w cerkwi). Program został przygotowany przez przewodników klubu K.O.R.T. Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, którzy realizują ten projekt na zasadzie wolontariatu.
W czasie spaceru przewidziane jest zwiedzanie wnętrz Cerkwi Prawosławnej p.w. św. Marii Magdaleny oraz Pagody w Wietnamskim Centrum Kulturalnym. Zakończenie zwiedzania przy ul. Zamoyskiego.
Uczestnicy spacerku będą mieli także okazję wziąć udział w Jarmarku św. Floriana odbywającym się wzdłuż ulicy Francuskiej (20-21 czerwca br.) oraz zaopatrzyć się materiały informacyjno-promocyjne w punkcie Warszawskiej Informacji Turystycznej przy ul. Okrzei 30 (czynnym 10.00-18.00). W czasie  Jarmarku  Stołeczne Biuro Turystyki wspólnie ze Strażą Miejską zorganizuje konkursy z nagrodami dla najmłodszych.