Przez ostatni rok zabytki z elbląskiej kolekcji prezentowane były na niezwykle prestiżowej wystawie pt." Rzym i barbarzyńcy. Powstanie nowego świata" - przygotowanej przez Kunst- und Austellungshalle der Bundesrepublik Deutschland 
w Bonn. Na początku ubiegłego roku wystawa gościła w Wenecji, w Palazzo Grassi, 
a przez ostatnie pół roku prezentowana była w Bonn. Miała ona ukazać "przemiany", jakie dokonywały się na obszarze europejskiej części świata antycznego w późnym 
i schyłkowym okresie istnienia Cesarstwa Rzymskiego, wskutek coraz, silniejszych 
i częstszych jego kontaktów z ludami barbarzyńskimi. Na wystawę składały się najcenniejsze obiekty z całej niemal Europy. Ze względu na jej tematykę organizatorzy zwrócili się do elbląskiego Muzeum Archeologiczno-Historycznego z prośbą 
o wypożyczenie z naszych zbiorów najcenniejszych zabytków, pozyskanych w trakcie badań archeologicznych, prowadzonych na cmentarzysku w Weklicach. Wypożyczone obiekty to miedzy innymi zestaw do picia wina oraz wyposażenie grobu tzw. księżniczki gockiej, zawierające naczynia importowane z terenu Imperium Romanum. Jak wspomina opiekun gockiej kolekcji, archeolog Grzegorz Stasiełowicz, elbląskie obiekty wzbudziły niezwykłe zainteresowanie zarówno zwiedzających wystawę (ok. 120 000 osób), jak 
i archeologów z innych ośrodków. Wystawie towarzyszyła niezwykle ciekawa publikacja – obszerny katalog Rom und die Barbarien, w którym również zamieszczono artykuł dotyczący cmentarzyska w Weklicach.