Leśnicy i pracownicy parku narodowego pożywienie dla żubrów wykładają w ok. trzydziestu miejscach na terenie puszczy, w tym na terenie parku narodowego. Jak powiedział PAP Jerzy Dackiewicz, nadleśniczy ośrodka hodowli żubrów Białowieskiego Parku Narodowego, w te miejsca przychodzi część żubrów.
 

Zwierzęta korzystają też z siana, które pozostawili z myślą o żubrach właściciele łąk. Park narodowy z ponad 50 rolnikami podpisał w minionym roku umowy dzierżawy łąk na obrzeżach Puszczy Białowieskiej, głównie w gminach Narewka i Dubicze Cerkiewne. Było to w sumie ponad 100 ha łąk.
 

Wiosną i latem żubry mogły tam bez przeszkód żerować, a na zimę rolnicy zostawili tam dla nich zebrane z łąk siano. Jak dodał Dackiewicz, w wielu miejscach żubry zjadły już praktycznie całe siano pozostawione im na łąkach. Kontraktacja łąk ma ograniczać szkody wyrządzane przez żubry w uprawach poza granicami lasu.
 

Jak przypomina na swojej stronie internetowej Białowieski Park Narodowy, już w XIX wieku na terenie puszczy zbudowano sieć paśników, by dokarmiać żubry i inne żyjące tam zwierzęta. Park zwraca uwagę, że obecnie dokarmianie w stałych miejscach ma złe i dobre strony.
 

"Stały dostęp do dobrego gatunkowo siana ogranicza rozmiar naturalnej śmiertelności żubrów w czasie zimy, ale jednocześnie prowadzi do kilkumiesięcznej koncentracji, co może ujemnie wpływać na zdrowotność tych zwierząt" - piszą specjaliści z parku.
 

Zwracają przy tym uwagę, że brak dokarmiania zimowego powodowałby "większy stopień oddziaływania żubrów na las i nieuchronność wzrostu konfliktów z ludnością zamieszkującą wsie puszczańskie lub położone na skraju masywu leśnego".
 

Dotychczasowy przebieg zimy powoduje, że nie ma potrzeby intensywnego dokarmiania żubrów żyjących na wolności w polskiej części Puszczy Białowieskiej. Zwierzęta wciąż bowiem znajdują pokarm w lesie, ale i korzystają z siana, które zostawili im na łąkach rolnicy.
 

W styczniu-lutym białowieska populacja żubrów jest dokładnie liczona. Potrzebny jest do tego jednak śnieg w puszczy, bo część zwierząt lokalizowana jest po tropach. Na koniec 2014 roku w polskiej części Puszczy Białowieskiej żyły 522 żubry.
 

Źródło: PAP