Tym razem tłum nagich osób pozował do wspólnych zdjęcia w jednej z winnic Burgundii, których przyszłość stoi pod znakiem zapytania ze względu na postępujące zmiany klimatu. Projekt ten ma celu zwrócenie uwagi na bezpośredni związek pomiędzy postępem cywilizacyjnym ludzkości a chaosem klimatycznym na naszej planecie. W sierpniu 2007 roku podobna akcja miała miejsce na szwajcarskim lodowcu, gdzie artysta wykonał fotografie setek nagich osób również w ramach kampanii na rzecz klimatu. Już teraz, przy wzroście średniej globalnej temperatury na Ziemi o niecałe 0,8°C, właściciele winnic we Francji zauważają pierwsze niepokojące symptomy zmian w cyklu uprawy winorośli. Zmiany klimatu nie pozostają bez wpływu na uprawy i rolnictwo w regionie - jeśli średnia temperatura na Ziemi wzrośnie o więcej niż 2°C, Francja, tak jak i cały świat  będzie borykał sie z zupełnie nieprzewidywalnymi anomaliami pogodowymi.

- Intencją Greenpeace jak i artysty było zwrócenie uwagi na bezbronność człowieka wobec ludzkich działań zagrażających   przyrodzie - powiedział dyrektor Greenpeace we Francji Pascal Husting.

- Nie ważne czy mówimy o hodowli winogron, uprawach ryżu czy kukurydzy, przyszłość rolnictwa na całym świecie jest zagrożona ze względu na postępujące zmiany klimatu. Natura przegrywa z ludzką chciwością. Wykorzystanie paliw kopalnych doprowadziło do istotnych zmian klimatycznych. Czasami zapominamy, że jesteśmy połączeni z ziemią, wszystko przez to że zamieniamy świat w betonową dżunglę – dodaje Spencer Turnick, autor projektu.

Greenpeace apeluje do światowych przywódców o podjęcie natychmiastowych działań na rzecz ochrony klimatu. Już w grudniu tego roku w Kopenhadze odbędzie się Szczyt Klimatyczny, na którym muszą zapaść kluczowe decyzje dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, finansowego wsparcia krajów rozwijających się oraz ochrony lasów tropikalnych.