Jak tłumaczą pracownicy muzeum w Sandomierzu ptaki postrzegane były przez całe wieki jako nieuchwytne, bardzo piękne i tajemnicze stworzenia, które zachwycały nie tylko swoim śpiewem, ale również umiejętnością bytowania między ziemią a niebem. Niektórzy ludzie dopatrywali się w nich magicznego odzwierciedlenia świętych, bogów a nawet dusz zmarłych przodków.
Na wizerunki ptaków, odnajdywane na terenie naszego kraju, natrafić już można w epoce kamienia, brązu, a nawet wcześniejszej epoce żelaza. W średniowieczu i w czasach późniejszych, motywy ptaków pojawiały się najczęściej na płytkach i kaflach piecowych, a także na monetach.     
Wśród prezentowanych na wystawie zbiorów zobaczyć będzie można między innymi ryty wyobrażające ptaki, umieszczane na naczyniach znalezionych w grobach oraz grzechotki i figurki w kształcie ptaków. Zwiedzając wystawę warto pamiętać, że część z zebranych tam eksponatów mogła w dawnych czasach służyć do odprawiania praktyk magicznych.

Tekst: Agnieszka Budo