Co stoi za naturalną granicą maksymalnego możliwego wieku człowieka? Odpowiedzi na to pytanie szuka zespół badawczy singapurskiej firmy biotechnologicznej Gero współpracującej z Roswell Park Comprehensive Cancer Center, ośrodkiem badań nad nowotworami w Buffalo. Biofizycy przeprowadzili badanie dotyczące starzenia się i potencjalnych możliwości „odwrócenia” wieku biologicznego.  

Okazało się, że istnieją dwa kluczowe parametry wpływające na długość życia człowieka.

  1. Pierwszym jest wiek biologiczny związany ze stresem, stylem życia i chorobami.
  2. Drugim – odporność, która pokazuje, jak szybko nasz organizm wraca do normy po okresach przeciążenia.  

Z wiekiem tracimy zdolność regeneracji 

Naukowcy zgromadzili dane tysięcy ochotników, aby ocenić, jak z wiekiem zmienia się ich odporność. Co nie jest zaskoczeniem, badacze zaobserwowali, że tempo powrotu do zdrowia po przebytych chorobach i urazach wydłuża się wraz z wiekiem. Innymi słowy – im jesteśmy starsi, tym więcej czasu potrzebujemy na powrót do równowagi zdrowotnej.  

Badania pokazały, że w grupie 40-latków niecierpiących na choroby przewlekłe czas powrotu do zdrowia to około dwa tygodnie. Natomiast 80-latkowie potrzebują średnio sześciu tygodni, aby wrócić do stanu sprzed choroby.  

Jeśli ten trend spadkowy utrzymuje się także w późniejszym wieku, można najpewniej założyć, że ludzki organizm może całkowicie utracić odporność i zdolność do regeneracji w wieku około 120–150 lat. I to jest właśnie maksymalny możliwy wiek człowieka

Naukowcy chcą rozpracować proces starzenia 

Odkrycie zostało potwierdzone w badaniach opartych na dwóch rodzajach pomiarów biologicznych – badaniach krwi i aktywności fizycznej. Aktywność fizyczną mierzono za pomocą przenośnym monitorom w postaci smartwatchów i opasek

Oba parametry, a także analiza DNA i historii chorób uczestników badania potwierdziły, że zdolność organizmu do regeneracji spada z wiekiem także u osób, u których nie stwierdzono chorób przewlekłych, oraz tych prowadzących zdrowy tryb życia.  

Odkrycia naukowców i przewidywana utrata odporności nawet u najzdrowszych, najwolniej starzejących się osób mogą wyjaśniać, dlaczego nie widzimy wyraźnego wzrostu maksymalnej długości życia, podczas gdy średnia długość życia w ostatnich dziesięcioleciach stale się powiększa.  

Zdaniem autorów znaczne przedłużenie życia człowieka nie jest możliwe poprzez zapobieganie chorobom lub ich leczenie, jeśli nie będziemy w stanie rozpracować procesu starzenia się i go powstrzymać lub spowolnić. Naukowcy nie wykluczają jednak, że odkrycie tych naturalnych mechanizmów i ingerencja w nie jest możliwa. Potrzeba na to jednak więcej czasu. 

Aplikacja obliczy, jak długo będziesz żyć  

Firma Gero nie poprzestała na opublikowaniu wyników badań, ale postanowiła podzielić się ich rezultatami z innymi. W oparciu o dane zgromadzone w badaniu powstała aplikacja GeroSens, dostępna niestety jedynie dla użytkowników iPhone’ów. Aplikacja oparta na sztucznej inteligencji. Przy niewielkim wkładzie użytkownika, może oszacować jego tempo biologicznego starzenia się i przewidywalną maksymalną długość życia. 

Obliczenie odporności na podstawie strumieni danych dotyczących aktywności fizycznej zostało zaimplementowane w aplikacji GeroSense na iPhone'a. Następnie dane udostępnione społeczności naukowej za pośrednictwem internetowego interfejsu API – informuje pierwszy autor badania, Tim Pyrkov, szef projektu w Gero. 

Źródło: Nature Communications